La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La delegada del Govern espanyol i la Comissaria General d'Estrangeria deneguen la visita del Síndic al CIE de la Zona Franca

17/04/2012

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i altres membres del seu equip, en qualitat també d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT), han vist denegada l’entrada aquest matí al centre d’internament d’estrangers de la Zona Franca de Barcelona. La delegada del Govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, i la Comissaria General d'Estrangeria, a qui s’havia comunicat prèviament la visita, els han denegat l’accés.


El Síndic té, entre altres funcions, la de supervisar els centres on hi ha persones privades de llibertat. Anteriorment, el Síndic havia visitat el CIE de la Verneda. Des de l’any 2010 ha rebut diverses queixes de persones internes al CIE de la Zona Franca i ha obert tres actuacions d’ofici. Dues actuacions amb motiu de la mort de dos interns, l’última el gener de 2012, i una tercera arran de la vaga de fam d’un grup d’interns per denunciar les condicions del centre.

El Síndic, en aplicació de l’article 56 de la Llei del Síndic, ha sol·licitat la col·laboració de la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya per obtenir informació i completar aquestes actuacions d’ofici. La Delegació del Govern no ha facilitat cap informació al Síndic i ha incomplert l’article esmentat de la Llei del Síndic.

Rafael Ribó reafirma la necessitat de normalitzar, d’acord amb la legislació vigent, les funcions del Síndic també al CIE de la Zona Franca, tant per un principi d’eficiència en les tasques de supervisió com de transparència.

La Llei del Síndic també atribueix a la institució, en virtut del Protocol facultatiu de la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides i ratificat per Espanya, la condició d’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, amb el caràcter d’organisme independent. Algunes de les funcions del Síndic com a ACPT són visitar periòdicament els espais en què es trobin persones privades de llibertat i fer recomanacions a les autoritats competents.Retour