La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic obre una actuació d’ofici davant l’anunci del tancament dels centres educatius Els Til·lers i Montilivi

17/05/2012

El Síndic demanarà informació sobre quines han estat les raons que han motivat el tancament d'aquests dos centres.

El Síndic, des d’una valoració positiva del model de justícia juvenil a Catalunya, en el qual han primat els principis de reeducació i reinserció dels menors, i amb la preocupació que les mesures anunciades de tancament de dos centres de justícia juvenil puguin posar-lo en qüestió, obre una actuació d’ofici.

En aquesta actuació, el Síndic demanarà informació sobre quines són les raons de la mesura i la valoració per part de l’administració responsable del possible efecte que pot tenir en els principis de respecte dels drets fonamentals i de reinserció i educació en l’àmbit de la justícia juvenil, reconeguts en la Convenció sobre els drets de l’infant i en la legislació interna. 

En l’Informe sobre els drets de l’infant de juliol de 2011, amb relació a la justícia juvenil, el Síndic fa referència a la situació d’ocupació d’alguns centres educatius i constata sobreocupacions en alguns casos, com ara als centres El Segre, Can Llupià i Els Til·lers. Aquest darrer centre va ser visitat el passat 8 de maig per personal del Síndic, a qui es va informar que el centre tenia en aquells moments 62 joves ingressats, tot i que tenia una capacitat de 60 places.

Les situacions de sobreocupació als centres dificulten el compliment del principi bàsic de les mesures judicials de reeducació i reinserció, impedeixen la separació física al centre dels infants i dels joves, i entre els penats i els preventius, i comporten una càrrega de treball excessiva per als educadors en l’atenció directa als infants i els joves, especialment per a l’acompliment de les tutories individualitzades.

Retour