La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana un esforç per mantenir la qualitat actual i l’increment de places a les escoles bressol

01/06/2012

Arran dels nous criteris de funcionament de les escoles bressol a Barcelona, Rafael Ribó alerta que l’increment del nombre d’infants per grup  pot condicionar l’actual  qualitat educativa. També proposa mecanismes de control i supervisió de les escoles externalitzades per garantir els mateixos estàndards de qualitat, i que es mantingui la política d’increment de places públiques de l’escola bressol municipal.


El Síndic va obrir una actuació d’ofici el febrer de 2012 arran de l’anunci de l’Ajuntament de Barcelona de revisar els criteris de funcionament de les escoles bressol. Amb relació a aquesta reforma, a més, ha rebut diverses queixes, una per part de la Comunitat Educativa de les Escoles Bressol.

Tot i que l’Ajuntament de Barcelona ha d’adoptar les mesures necessàries per organitzar la xarxa d’escoles bressol i optimitzar-ne el funcionament, especialment en un escenari de limitació dels recursos disponibles, el Síndic considera que algunes de les mesures proposades poden tenir una clara incidència en la qualitat de l’atenció que reben els infants, i que d’altres podrien afectar la qualitat del servei si no s’acompanyen de la supervisió i el control adequats.

La qualitat educativa de les escoles bressol té a veure amb les ràtios d’infants per unitat, ja que la manca d’autonomia pròpia dels infants de zero a tres anys i la intensitat de la tasca socialitzadora que es requereix en aquestes edats fa imprescindible un cert grau d’atenció personalitzada. 

L’establiment de formes de gestió indirecta, com és el cas de les escoles bressol Jaén, Caspolino i Patufets de Navas,  requereix  mecanismes de control i supervisió de la qualitat de l’oferta educativa i de la qualitat de l’atenció personal que reben els infants. 

Pel que fa a la reducció de personal de suport educatiu durant el temps de migdia en la franja d’11.30 a 12 hores, el Síndic considera necessari que es faci un seguiment acurat de l’impacte d’aquesta mesura, atesa la importància educativa de les activitats desenvolupades en aquest espai de temps.


Retour