La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana a totes les formacions polítiques un compromís ferm per reduir la pobresa en els propers quatre anys

17/10/2012

Amb motiu del dia internacional contra la pobresa, el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, s'ha adreçat a totes les formacions amb representació parlamentària per exposar la seva preocupació pel creixement de la pobresa a Catalunya.

El Síndic de greuges s’ha adreçat avui als dirigents de totes les formacions amb representació parlamentària per exposar la seva preocupació pel creixement de la pobresa a Catalunya els darrers temps i, particularment, per l’impacte que té en la població infantil. En només un any –del 2010 al 2011– la pobresa ha crescut del 19,9% fins al 21,9% de la població i afecta un 23,7% de la població infantil menor de 16 anys.

Amb la voluntat de contribuir a redreçar aquesta situació, Rafael Ribó ha demanat un compromís de totes les formacions catalanes per impulsar i facilitar, des de l’inici de la propera legislatura, polítiques públiques dirigides a reduir la pobresa a Catalunya, amb l’objectiu explícit que abans que finalitzi el proper mandat la pobresa s’hagi començat a reduir al nostre país.

Per això, el Síndic de Greuges suggereix que s’esmercin els esforços per assolir aquest objectiu a partir de tres eixos bàsics:

  1. Que la proporció de la despesa pública catalana destinada a lluitar contra la pobresa s’incrementi amb referència a exercicis anteriors, i també que s’estudiïn escenaris pressupostaris possibles en què es redueixi el diferencial negatiu que té avui el nostre país amb la despesa mitjana destinada a combatre la pobresa de països de la UE.
  2. Que es desplegui normativament i pressupostàriament el que recull l’Estatut d’autonomia com a dret específic dels ciutadans d’accedir a un nivell de renda que els asseguri una vida digna.
  3. Que es prioritzi la despesa social en polítiques adreçades a la infància, de manera que s’eviti que les restriccions pressupostàries afectin la infància en situació de pobresa.

Rafael Ribó ha acompanyat la seva petició amb l’Informe sobre la pobresa infantil a Catalunya, que fa tres setmanes la institució va lliurar a la presidenta del Parlament de Catalunya. En aquest informe es posaven en evidència els dèficits estructurals que hi ha en polítiques de protecció social adreçades tant a les famílies com a la infància.

El diferencial negatiu que manté Catalunya amb el conjunt de la UE pel que fa a la despesa contra la pobresa explica la cursa d’obstacles en la qual s’ha convertit la lluita contra la pobresa a Catalunya.

Esdevé especialment il·lustrativa la comparació de la despesa pública per combatre la pobresa infantil a Catalunya amb l’esforç que fan els països de la UE en aquest mateix camp. A Catalunya, l’esforç – sempre amb referència al propi PIB– és la meitat del que es fa en la UE. En el nostre cas, la totalitat de la despesa pressupostària dirigida als infants no supera l’1%.

Aquest compromís es farà extensiu a totes les formacions que concorrin a les properes eleccions tant bon punt siguin proclamades com a candidatures oficials. En aquest enllaç trobareu l’Informe sobre pobresa infantil a Catalunya.

Retour