La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic constata mala praxi en la venda de les preferents i proposa un sistema arbitral gratuït pels casos més flagrants

28/12/2012

El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que hi ha hagut una mala praxi i una important manca d’ètica i de respecte dels drets de les persones en la comercialització de les participacions preferents. 

Destaca que s’ha destinat el producte a un públic no especialitzat i que hi ha hagut casos concrets amb mancances d’informació i d’altres irregularitats a l’hora de subscriure el contracte.

Després de la investigació duta a terme per la institució, arran de les nombroses queixes i consultes rebudes i de les informacions publicades als mitjans de comunicació, el Síndic ha fet un seguit de suggeriments. Aquests han estat adreçats a les administracions i als organismes supervisors competents, a les entitats financeres implicades i al Defensor del Poble d’Espanya.

 En concret: 

- Considera que cal establir un sistema arbitral gratuït per als casos flagrants. Si es conclou que hi hagut una vulneració de drets, cal que es faci la devolució íntegra de les quantitats invertides. 

- Demana l’eliminació de les males pràctiques comercials de les entitats financeres i que els consumidors disposin d’informació detallada. 

- Proposa que els organismes supervisors aprofundeixin en el control de la comercialització dels bancs i que l’Agència Catalana de Consum s’especialitzi més en el sector bancari.

Retour