La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic suggereix que s’elaborin protocols per a les proves de selectivitat

26/07/2013

Recomana que s’agiliti l’elaboració de protocols que permetin millorar la gestió de possibles incidències durant la realització de les proves de selectivitat, i que s’asseguri que la correcció d’un enunciat a les aules garanteixi els principis de mèrit, igualtat i capacitat.

Els errors detectats en l’elaboració de l’examen de matemàtiques de la prova d’accés a la universitat de juny de 2013 van portar el Síndic a obrir una investigació. Després d’estudiar el cas i analitzar les propostes de la Comissió Interna del Departament d’Economia i Coneixement, creada arran de la incidència, Rafael Ribó ha recomanat que s’agiliti l’elaboració de protocols per millorar el procés de revisió dels exàmens de la prova d’accés a la universitat.

El Síndic recomana, si escau, que es potenciï la intervenció del servei de publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans en la correcció lingüística i la impressió de les proves per garantir que la versió final dels exàmens és correcta.

També subscriu la proposta de la comissió esmentada de crear un protocol escrit que defineixi el procés de revisió que inclogui un arxiu de correccions, anotacions i recomanacions dels revisors i una rendició de comptes per part del responsable de la matèria davant de la comissió coordinadora de la prova.

Pel que fa a la incidència concreta a l’examen de matemàtiques del passat mes de juny, el Síndic considera adequada la decisió presa d’oferir la possibilitat de repetir la prova com a mesura excepcional, amb l’objectiu de pal·liar possibles perjudicis causats als estudiants. De la mateixa manera es va celebrar la celeritat amb què es va crear la Comissió Interna i l’agilitat amb què aquesta va emetre les conclusions i propostes amb relació a la incidència esmentada.

Retour