La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic considera inadequat el copagament dels fàrmacs hospitalaris per als malalts crònics

25/09/2013

Rafael Ribó afirma que la mesura no cerca un efecte dissuasori en l'adquisició dels fàrmacs per als pacients crònics 

El Síndic ha traslladat al Defensor del Poble un seguit de consideracions sobre el nou copagament perquè actuï davant del Govern espanyol 

Alerta que la mesura posa en risc l’accés a la medicació de pacients que pertanyen a col·lectius amb dificultats econòmiques greus

El nou copagament estableix una aportació econòmica del 10% del preu de venda al públic de 157 presentacions farmacològiques (que corresponen aproximadament a 50 medicaments) dispensades en els serveis de farmàcia dels centres hospitalaris per part d’usuaris no ingressats, amb un màxim de 4,20 euros per envàs, tot i que no s’estableix cap límit màxim pel que fa al nombre d’envasos.

La mesura afecta majoritàriament malalts crònics usuaris de medicaments indicats per a patologies greus o invalidants de les àrees terapèutiques d’oncologia, hepatitis C, artritis reumatoide i altres malalties immunològiques i respiratòries greus. Per tant, parlem de persones que ja poden tenir minvada la seva economia, amb rendes baixes o amb situacions econòmiques compromeses, a causa, precisament, de la malaltia que pateixen. Sovint es tracta de pacients que no poden treballar, fet que sembla que no s’ha tingut en compte.

Tampoc no s’ha tingut en compte la situació de vulnerabilitat especial dels infants i adolescents als quals s’hagi de prescriure alguns dels medicaments inclosos en la resolució, ni la repercussió que aquestos casos tenen en l’economia familiar, ja que molts cops un dels membres ha de deixar la feina per atendre l’infant malalt.

Malgrat la necessitat d’introduir mesures que permetin optimitzar els models farmacèutics i controlar el pes de despesa en medicaments, el Síndic constata que la introducció d’aquest copagament no té com a finalitat un efecte dissuasori en l’adquisició dels fàrmacs, atès que alguns d’aquests són imprescindibles per allargar o, fins i tot, per conservar la vida.

A més, el nou copagament se suma a la mesura, que ja s’està aplicant, d’augmentar les aportacions de la prestació farmacèutica ambulatòria i la introducció del copagament en el cas de les persones pensionistes.

D’altra banda cal assenyalar, com ha publicat algun mitjà de comunicació, que les dades facilitades per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària evidencien que l’aportació que faran els pacients d’aquests medicaments serà del 0,1% del total de ingressos per copagament farmacèutic.

El Síndic ha traslladat aquestes consideracions sobre el nou copagament al Defensor del Poble, organisme a qui correspon supervisar l’actuació de l’Administració de l’Estat, perquè les tingui en compte davant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Retour