La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic presenta un avanç de dades generals de l'Informe anual 2013

21/01/2014

El síndic, Rafael Ribó, que ha presentat un resum de les dades més destacades de l’activitat duta a terme durant el 2013 per la institució, ha destacat que les actuacions del Síndic de Greuges al llarg del 2013 reflecteixen les conseqüèn­cies socials de la crisi econòmica i, particu­larment, l’impacte de la disminució pressupostària en les polítiques socials que vertebren l’estat del benestar.

Així, del conjunt de les queixes tramitades el 2013, el 39,3% es correspon a matèries de serveis socials, educació, infància, salut, treballs i pensions; concretament 5.641 actuacions del Síndic de Greuges tramita­des davant de les administracions públi­ques sobre aquestes matèries, d’un total de 14.354. Cal matisar que aquestes xifres es corresponen amb les queixes rebudes al Síndic des de l’1 de gener del 2013 fins a finalitzar l’any, més les que s’havien rebut anys anteriors i no s’havien resolt encara a l’inici del 2013. 

 
Avanç dades generals de l'Informe al Parlament 2013 (accés al document íntegre)

 

Retour