La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El síndic demana que el 2014 representi un punt d’inflexió en les polítiques socials

06/02/2014

-L’any 2013 el Síndic ha tramitat més de 27.000 actuacions i ha obtingut un percentatge d’acceptació del 98%


El síndic, Rafael Ribó, que ha lliurat l’Informe anual 2013 a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha incidit en la necessitat de protegir les polítiques socials, les quals han centrat una bona part de les actuacions dutes a terme per la institució durant l’any 2013.

Satisfet amb el grau d’acceptació de les resolucions del Síndic, Rafael Ribó ha incidit en l’efectivitat de la feina que duu a terme la institució i ha demanat la col·laboració de l’Administració per garantir el compliment efectiu de les recomanacions acceptades.

L’Informe evidencia la fragilitat de les polítiques socials que vertebren l’estat del benestar

A partir d’algunes actuacions destacades en matèria de polítiques socials, el Síndic evidencia l’impacte de la disminució pressupostària en les polítiques socials. En aquest sentit, demana a l’Administració que garanteixi el pagament de prestacions reconegudes i recorda que la situació econòmica no pot justificar la vulneració dels drets socials.

L’accés a la informació és una eina essencial per al control democràtic i per fomentar la participació ciutadana

Pel que fa al dret a la bona administració, el Síndic destaca que l’accés a la informació pública s’ha de poder exercir sense traves i directament. En espera que s’aprovi la llei d’accés a la informació, el Síndic recomana a totes les administracions que actuïn amb la màxima transparència sense necessitat d’esperar la nova regulació.

L’Informe, dividit en cinc capítols, n’incorpora un de nou (el quart), dedicat al seguiment i el compliment de les resolucions del Síndic. El tercer capítol recull les actuacions més destacades per matèries, amb exemples de queixes i actuacions d’ofici, i el cinquè recull les activitats institucionals.

El primer capítol, el de consideracions generals, ve adjunt amb aquesta nota de premsa.

Les resolucions del Síndic emeses els anys 2011, 2012 i 2013 es poden consultar des del web. 

Accés a l'Informe Anual 2013 íntegre 

Retour