La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic denuncia que les persones amb discapacitat perden l’exempció de l’aportació farmacèutica pel fet de treballar

20/02/2014

Tot i tenir un grau de discapacitat mínim del 65%, si un treballador està donat d’alta a la Seguretat Social no pot gaudir de la gratuïtat farmacèutica perquè no cobra una prestació

Aquest desavantatge vulnera els principis bàsics de la inclusió social i de la igualtat i pot desincentivar la inserció laboral d’aquest col·lectiu

El Síndic ha traslladat el cas d’una persona afectada al Defensor del Poble perquè actuï davant els organismes pertinents

A partir d’una queixa rebuda pel cas d’una persona amb un grau de discapacitat del 79% que, pel fet de treballar i estar donada d’alta a la Seguretat Social, no pot gaudir de l’exempció a l’aportació farmacèutica, el Síndic de Greuges ha reclamat que es repari aquest greuge que afecta tot el col·lectiu de persones amb discapacitat.

Així, a banda de vulnerar els principis bàsics de la inclusió social i la igualtat, el síndic, Rafael Ribó, considera que es tracta d’una situació discriminatòria i injusta. També alerta que pot arribar a ser un fet dissuasori i, sens dubte, desincentivador de la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

Així, en aquest cas en concret, per exemple, la persona interessada té una discapacitat del 79% i no només no està exempta del copagament, sinó que ha de fer una aportació del 40%, d’acord amb els seus ingressos. 

Cal tenir en compte que les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden percebre una prestació que comporta l’exempció de l’aportació farmacèutica. I és precisament el fet de no ser beneficiari d’aquesta prestació el que exclou de la gratuïtat farmacèutica el col·lectiu de persones que, tot i tenir el nivell de discapacitat esmentat, no cobren la prestació perquè treballen.

Després de comunicar-se amb el Departament de Salut de la Generalitat, el Síndic ha constatat que és competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i del Govern de l’Estat establir la cobertura sanitària i d’aportació farmacèutica. En conseqüència, ha traslladat la queixa al Defensor del Poble d’Espanya perquè suggereixi als ministeris de Sanitat, de Serveis Socials i Igualtat i d’Ocupació i Seguretat Social que reparin aquesta situació, que pot comportar una vulneració dels drets inclosos en la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

Retour