La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic proposa que es garanteixi per llei un nivell bàsic de benestar infantil

29/04/2014

Recorda que els nous protocols per detectar casos de malnutrició s’han creat arran de la denúncia del Síndic sobre els dèficits en la renda mínima d’inserció i els ajuts de menjador escolar.

Recomana polítiques de sensibilització i difusió per potenciar l’acolliment en família.

Demana mesures per garantir plenament l’aplicació del principi d’educació inclusiva dels alumnes amb necessitats educatives especials.

El síndic de greuges i l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants, que han comparegut a la Comissió d’Infància del Parlament de Catalunya per presentar i debatre l’últim l’informe anual sobre els drets de l’infant i l’informe extraordinari sobre el seguiment de l’acolliment infantil en família, han insistit en la necessitat que els poders públics despleguin normativament el dret dels infants a un nivell de vida adequat.

Així, han proposat que s’estableixin criteris per determinar quin és el nivell bàsic de benestar material dels infants i adolescents i, en conseqüència, que desenvolupin ajuts i prestacions de caràcter públic i garantit que assegurin aquest nivell.

Durant la compareixença han repassat les actuacions més destacades dutes a terme per la institució durant l’últim any. Una de les que ha tingut més ressò ha estat l’Informe sobre malnutrició infantil, que posa de manifest com les situacions d’alta precarietat econòmica en famílies amb infants condicionen i vulneren alguns drets bàsics, el cas més extrem dels quals és el dret a una alimentació adequada.

En aquest sentit, el síndic i l’adjunta han recordat que la denúncia sobre els riscos de malnutrició infantil ha servit perquè l’Adminsitració elabori protocols per fer la detecció i el seguiment de possibles situacions d’alimentació insuficient en infants i joves escolaritzats a partir del curs escolar 2013/2014, en col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals.

Han constatat, però, que pel que fa als infants en situació de pobresa, el de l’alimentació no és l’únic dret que es vulnera. Altres situacions com ara el dret a un nivell de vida adequat, afectat per les mancances dels habitatges o les insuficiències en els serveis socials per fer una tasca d’acompanyament a les famílies per prevenir situacions de risc, també són supòsits que s’han de remarcar.

En  aquest sentit, les modificacions normatives i els problemes de gestió de la renda mínima d’inserció (RMI) tenen un impacte negatiu en el dret de l’infant a un nivell de vida adequat. Cal tenir en compte que l’RMI és un dels principals recursos adreçats indirectament a combatre la pobresa infantil (malgrat que no estigui específicament adreçat als infants). També cal recordar que es responsabilitat de l’Estat ajudar els pares a assegurar que disposen de les condicions de vida necessàries per fer possible l’exercici del deure parental.

Durant la compareixença també s’ha presentat l’informe extraordinari sobre el seguiment dels infants acollits en família. Així, el síndic ha constatat que el recurs de l’acolliment en família aliena és el més apropiat, ja que ofereix un marc en el qual es fa possible el màxim desenvolupament de l’infant i permet cobrir les seves necessitats afectives, emocionals, socials, educatives, materials i de protecció.

A més, ha recomanat que es desenvolupi una política per potenciar l’acolliment en família i establir criteris de seguiment dels acolliments.

Retour