La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic exigeix més transparència i garanties en els processos d’adopció nacional

09/01/2015

Ha detectat mancances en la gestió de la llista d’espera i en la informació que es dóna a les famílies

Proposa que l’ICAA utilitzi un sistema que preservi les dades confidencials, com ara un codi alfanumèric, i que permeti informar els interessats del lloc que ocupen

Tenir una visió més acurada de l’estat de l’oferiment d’adopció pot ajudar a reduir l’angoixa de les famílies en llista d’espera

El Síndic ha recomanat a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) que proporcioni informació oficial respecte dels moviments que es produeixen en les assignacions de famílies dels infants en adopció nacional en el decurs del temps d’espera.

El Síndic ha fet aquesta recomanació després d’haver detectat importants mancances en la gestió de la llista d’espera i en la informació que reben les famílies sobre la tramitació dels seus oferiments d’adopció. Les persones interessades es queixen que l’ICAA no els informa sobre el lloc que ocupen en l’anomenada “llista d’espera” per adoptar un infant, i que l’única resposta que reben respecte al càlcul aproximat de temps és que han de continuar esperant.

Rafael Ribó ha apel·lat a l’obligació de les administracions d’actuar d’acord amb el principi de transparència. A més, considera que tenir una visió més acurada de l’estat del procés de l’expedient d’adopció permetria reduir l’angoixa que provoca la llarga espera en els processos d’adopció, tenint en compte que les assignacions s’han de fer en interès dels infants i d’acord amb les seves necessitats.

Segons l’ICAA, actualment  s’informa els interessats sobre de l’estat de tramitació del seu oferiment, tant telefònicament com presencialment. El Síndic ha reclamat, en benefici del principi de transparència, que es proporcioni informació més extensa amb relació a la resta de candidats i dels moviments que tenen lloc. En aquest sentit, recorda el dret dels ciutadans a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats.

El dret d’accés a la informació pública i el dret a la intimitat no són drets antagònics, sinó que han de ser vistos com a dos drets complementaris que tenen per finalitat protegir les llibertats personals davant dels poders públics, i tots dos estan relacionats amb l’obligació de les autoritats públiques de retre comptes. Per aquesta raó, el Síndic proposa que l’ICAA utilitzi un sistema que preservi les dades confidencials, com ara un codi alfanumèric, que només conegui cada família/persona i que permeti informar els interessats del lloc que ocupen. Aquesta informació pública hauria de respectar estrictament els drets i les dades dels infants i adolescents i de les persones en llista d'espera.

També s’hauria de valorar que el sistema escollit inclogués els camps necessaris per fer constar diversos aspectes com ara tipus de família, perfil d’infant, data de l’oferiment i  de la idoneïtat administrativa o judicial..

La revisió del sistema aportaria rigor a la tramitació dels processos d’adopció i els dotaria de més seguretat jurídica, ja que permetria exercir un control i una supervisió més exhaustius de la gestió i els moviments d’aquests processos.

Retour