La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana a Ensenyament que reconsideri si l’espai ofert a l’EOI de Tarragona s’adequa a les necessitats exposades pels estudiants

23/01/2015

Recomana que el Departament rebi els alumnes per escoltar-los i valorar la seva petició de mantenir la biblioteca, la sala d’estudis i la sala d’actes

Els afectats es queixen que no tenen espais d’estudis apropiats, ni d’autoaprenentatge, com tenen moltes altres EOI catalanes

També ha suggerit al Departament d’Ensenyament que  introdueixin mesures d’ajut específiques per compensar l’augment significatiu de taxes

El Síndic de Greuges ha adreçat al Departament d’Ensenyament diverses recomanacions per resoldre el conflicte sorgit amb els estudiants de l’Escola Ofical d’Idiomes (EOI) de Tarragona. El motiu va ser la decisió de l’Administració de no cedir a l’EOI l’última planta de l’Antiga Fàbrica de la Chartreuse, edifici on està ubicada des del curs passat.

Rafael Ribó ha proposat que s’avaluï si l’espai ofert s’adequa al ple desenvolupament de les funcions de l’EOI, i s’analitzi la presa de possibles mesures; també ha suggerit a Ensenyament que rebi els estudiants per escoltar-los i valorar la seva petició respecte a les necessitats de condicions i d’espai. 

La intervenció del Síndic va estar motivada per la queixa d’un estudiant, en representació de l'alumnat  de l'EOI, en desacord amb les condicions i destí de l’ús dels espais de l'EOI de Tarragona. L’escrit de queixa rebut exposava que el mes setembre de 2013 se’ls havia comunicat que l'última planta de l’edifici on estava ubicada  l’EOI no es destinaria finalment a l’ús de l’EOI.

Alumnes i professors havien manifestat la seva disconformitat amb aquesta decisió perquè consideraven que suposava la pèrdua d’un espai que estava destinat inicialment als serveis de biblioteca escolar, una sala d’autoaprenentatge, una sala d’estudis, un laboratori o zona d’audiovisuals, una aula per als cursos monogràfics o per a altres activitats (grups de conversa d’alumnes o espais d’intercanvi de parelles lingüístiques i altres activitats), una sala de professors i una sala d’actes per a totes les activitats relacionades amb l’escola, que requereixen un espai més gran.

Segons Ensenyament, tots els grups de cadascun dels idiomes impartits disposen d’espais adequats a aules ordinàries i, a més, l’organització horària de l’escola permet l’ús compartit d’espais. També destaca que tots els departaments didàctics, independentment del nombre de professorat que els formen, disposen d’un espai propi per a cada idioma impartit, i també qualsevol dels espais del centre pugui ser utilitzat, tant per fer formació com per reunir el professorat, com per a altres activitats que el centre pugui organitzar.

Davant d’aquesta informació, els estudiants han incidit en el fet que no tenen espais d’estudis apropiats, ni espais d’autoaprenentatge com tenen moltes altres EOI Catalanes, la qual cosa consideren que significa en última instància menys oferta de serveis complementaris.

La queixa també feia referència a la disconformitat dels estudiants per l’increment de taxes. Atès que l’import està regulat específicament per Llei, el Síndic també ha suggerit al Departament d’Ensenyament que  introdueixin mesures d’ajut específiques per compensar-ne l’augment significatiu.

Retour