La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic obre una actuació d'ofici amb relació als supòsits de diftèria en infants no vacunats

08/06/2015

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici i s'ha adreçat al Departament de Salut davant la recent aparició de diversos casos de diftèria a Catalunya, malaltia que feia gairebé 30 anys que estava eradicada al país.

Atesa la possible afectació al dret a la salut dels infants i adolescents, el Síndic ha demanat al Departament de Salut quin control té sobre els infants no vacunats, la possible infecció d'altres infants, i també les mesures que adoptarà el Departament, bé de forma directa, bé demanant l'adopció de mesures a les autoritats estatals competents.

Amb relació a les competències estatals sobre el calendari de vacunació i la seva possible obligatorietat, el Síndic també s'ha dirigit al Defensor del Poble perquè s'adreci a les instàncies estatals.

Arran de la presència del bacteri, el Síndic també investigarà les mesures previstes per localitzar i contenir possibles focus de contagi.

Retour