La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana a la DGAIA un abordatge específic i integral del tràfic de menors d’edat amb fins d’explotació sexual

29/06/2015

Ribó observa amb preocupació la situació de les víctimes i demana més transparència sobre els recursos i el personal que s’hi destina

Insta que es garanteixi la formació i la capacitació especialitzada dels professionals implicats

Proposa que es fomenti la coordinació dels agents implicats i que se segueixin i es desenvolupin circuits clars d’activació de mecanismes de protecció dels menors d’edat afectats

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha recomanat a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que abordi de manera específica i integral l’atenció i la protecció de les víctimes menors d’edat de tràfic d’essers humans amb fins d’explotació sexual. En aquest grup, també hi inclou els fills o filles de víctimes.

El Síndic, que, a partir de diverses queixes, ha tingut coneixement de possibles mancances per part de la DGAIA pel que fa al plantejament, els recursos i la formació dels professionals, lamenta que el Departament de Benestar es mostri reticent a facilitar informació sobre aquesta situació i demana més transparència. 

La DGAIA ha manifestat que parteix de normalitzar al màxim possible la vida dels infants i adolescents desemparats, sigui quin sigui el motiu del desemparament. Segons el Síndic, per arribar a la normalització primer cal abordar la situació des de l’especificitat, tenint en compte l'especial vulnerabilitat i el dret d’aquests menors d’edat a rebre una atenció especialitzada. 

Per aquest motiu, i a fi de garantir-los una protecció real i efectiva, tenint encompte la seva situació, el Síndic ha recomanat:

- Que, d’acord amb l’interès superior dels infants i adolescents que han patit aquest tipus d'explotació sexual, el Departament de Benestar Social i Família emprengui accions perquè la DGAIA iniciï un abordatge específic i integral de les necessitats d'aquests infants i adolescents, a fi de garantir-los una protecció real i efectiva, tenint en compte la seva situació d'especial vulnerabilitat i el seu dret a rebre una atenció especialitzada per part de l'Administració d’acord amb la situació d'explotació viscuda.

- Que es garanteixi la formació i la capacitació especialitzades dels professionals implicats en les àrees següents:

  • El marc legal i els aspectes judicials, policials, socials, laborals, sanitaris i de documentació que intervenen en l’abordatge de la problemàtica.
  • Indicadors que permetin identificar les possibles víctimes, des de les particularitats pròpies de cada àmbit d’intervenció.
  • L’avaluació dels factors de risc i de protecció dels menors d’edat afectats, i també els de les persones professionals i els dels altres menors d’edat que comparteixen recurs amb els infants afectats.
  • Els procediments d’atenció i escolta, incloent-hi habilitats comunicatives per establir vincles de confiança i de proximitat.
  • Els diversos recursos i serveis existents i les intervencions que es fan en l’àmbit del tràfic d’éssers humans amb la finalitat d’explotació sexual.
  • Entrevistes individuals especialitzades, entenent la detecció com un procés perdurable en el temps en molts casos.
  • Els tràmits per a la protecció internacional.

 -Que s'impulsin circuits d'actuació detallats que incloguin, entre altres qüestions, un catàleg comú d’indicis de tràfic d’éssers humans adaptat a les especials circumstàncies dels menors d’edat, i també un procediment que permeti, per raons de seguretat, un trasllat àgil del menor d’edat dins del territori català o estatal al recurs residencial més adaptat a les seves necessitats.

Finalment, el Síndic recomana que es fomenti la coordinació dels agents, i que se segueixin i es desenvolupin circuits clars d’activació de mecanismes de protecció per a les víctimes menors d’edat i fills de víctimes de tràfic d’éssers humans.

Retour