La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic recomana a l'Ajuntament de Barcelona que es corregeixin els desequilibris entre districtes en l'accés a les escoles bressol

23/07/2015

Suggereix que els criteris econòmics d'admissió prioritzin més supòsits que el de la renda mínima

Considera que la mesura anunciada d'incorporar sistemes de tarifació social beneficiarà l'accés en igualtat d'oportunitats

Proposa que promogui la valorització d'aquesta etapa educativa per combatre les desigualtats d'origen econòmic i de capital cultural 

El Síndic de Greuges s'ha adreçat a l'Ajuntament de Barcelona perquè abordi les desigualtats d'accés a les escoles bressol des de quatre fronts: les desigualtats entre districtes, els criteris d'admissió segons la renda, les mesures d'accessibilitat econòmica i la valorització d'aquesta etapa educativa entre els col·lectius socialment més desfavorits. 

Elsdesequilibris es tradueixen en l'existència de districtes amb nivells d'escolarització de prop del 60%, com ara Sarrià-Sant Gervasi, i d'altres que ronden el 30%, com ara Ciutat Vella (vegeu taula a la imatge).

Rafael Ribó, que recentment ha presentat al Parlament un informe extraordinari sobre la igualtat d'accés a l'educació 0-3, defensa la importància del sector públic a l'hora de fomentar l'accés a aquest àmbit educatiu de la població econòmicament més desafavorida. 

Pel que fa a l'admissió, el Síndic ha suggerit que els criteris econòmics  prioritzin més supòsits que el de la renda mínima d'inserció i que s'ampliïn a altres situacions econòmiques. D'aquesta manera es facilitaria l'accés en igualtat d'oportunitats.

Quant als sistemes de pagament, és partidari que l'import que cada alumne hagid’assumir estigui condicionat pel nivell de renda de les famílies. El síndic considera que la mesura anunciada per part del consistori d'incorporar sistemes de tarifació social beneficiarà l'accés en igualtat d'oportunitats.

Finalment, i seguint en la línia que la primera escolarització esdevingui un instrument efectiu per a la igualtat d'oportunitats educatives, el Síndic recomana que es promogui la valorització d'aquesta etapa educativa per combatre les desigualtats, no només relacionades amb l'origen econòmic,sinó també amb el capital cultural i educatiu de la família.

Retour