La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic alerta sobre la possible prescripció del dret de l’Administració a reclamar el reintegrament de la renda bàsica d’emancipació

09/10/2015

L'origen del problema rau en el fet que per determinar el dret a percebre la renda bàsica d’emancipació (RBE) es tenien en compte els ingressos obtinguts l'any en curs en lloc de l'any anterior, com és habitual


El dret de l'Administració a reclamar el reintegrament dels ajuts prescriu al cap quatre anys


En una resolució del 2012, el Síndic ja recomanava que s'agilitessin els procediments de devolució per evitar l'increment d'interessos

El Síndic de Greuges de Catalunya ha iniciat una actuació d’ofici per la reclamació per part del Ministeri de Foment, a instàncies de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la devolució dels ajuts del lloguer de l’RBE. Segons el Síndic, és injustificable que no es revisin els expedients ni es tingui en compte que en molts dels casos pot haver prescrit el dret de l’Administració a reclamar. En aquest sentit, recorda que l'ajut es va suprimir a principis de l'any 2012.

El dret de l'Administració a reclamar el reintegrament dels ajuts prescriu al cap de quatre anys. Per tant, el Síndic considera que s'hauria de valorar en cada cas si és procedent el reintegrament dels ajuts. A banda dels quatre anys de prescripció, també cal tenir compte les possibles accions de l'Administració que hagin pogut interrompre el còmput del termini de prescripció.

Així mateix, Rafael Ribó, en una resolució de l'any 2012, ja recomanava més agilitat en la tramitació de les reclamacions per evitar un increment dels interessos, i també que el càlcul dels interessos que es practiqués fos el més favorable possible per a qui va actuar amb la diligència deguda i va comunicar amb antelació suficient les modificacions que impedien que la persona continués rebent l’ajut.

L'origen d'aquesta problemàtica rau en la mateixa regulació de la normativa de l’RBE, que, en comptes de tenir en consideració els ingressos percebuts l'any immediatament anterior per determinar el dret a percebre l’RBE, tenia en compte els ingressos obtinguts l'any en curs. Així, la persona beneficiària difícilment podia saber si els ingressos que rebria finalment al llarg de l'any serien superiors o no als 22.000 euros anuals.

Durant els últims anys el Síndic ha rebut diverses queixes de beneficiaris de la renda bàsica d'emancipació que posen de manifest la seva disconformitat amb els requeriments del Ministeri de Foment, vehiculats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en què se'ls comunica l'inici del procediment de revocació l'ajut. El motiu d'aquesta disconformitat és que els ingressos percebuts pels beneficiaris havien superat el límit legalment establert de 22.000 euros anuals.

Alguns exemples exposen la contradicció dels requisits per optar a l'ajut que alhora esdevenen condició per mantenir-lo. Aquest és el cas d'un jove que va superar el límit establert amb quantitats irrisòries en rebre una indemnització per acomiadament, o el d'un altre jove que va cobrar incentius per part de l'empresa i els seus ingressos anuals van augmentar per sobre dels 22.000 euros. Es tracta de situacions que no estaven previstes en el moment de la sol·licitud i que l'Administració les hauria de tenir en compte a l'hora de reclamar el reintegrament amb interessos.

 

Retour