La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama una actuació més decidida de l'Administració per garantir plenament els drets dels infants més vulnerables

02/12/2015

Informe sobre els drets de l'infant — 30 propostes clau

Proposa 30 mesures clau adreçades especialment a millorar la situació dels infants tutelats per l'Administració, dels infants en situació de pobresa i dels infants amb discapacitat o amb problemes de salut mental

Recomana que es prohibeixi l’ingrés en centres de tutela dels infants de fins a tres anys i, en un futur pròxim, dels de fins a sis anys

Exigeix que finalitzi l'ús de les pensions dels infants tutelats per cobrir les despeses que generen

Cal determinar la renda de suficiència econòmica de què ha de disposar una família i crear la prestació equivalent

Urgeix incrementar la dotació de recursos humans, materials i econòmics als centres de salut mental infantil i juvenil

S'ha de garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l’horari lectiu i evi­tar l’exclusió d’activitats per raons econòmiques

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios, han lliurat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'Informe sobre els drets de l'infant 2015.

El document recull 30 propostes clau, adreçades fonamentalment al Govern de la Generalitat i a les administracions locals, per donar compliment efectiu a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant.

Segons el Síndic, materialitzar aquestes propostes és un objectiu factible, en mans de les autoritats, que pot comportar un canvi substancial en el benestar i la qualitat de vida de molts infants, especialment dels que es troben sota el sistema protector de l'Administració. Per això, demana als poders públics una aposta decidida per fer-les efectives i una actuació coherent amb l'interès superior de l'infant.

Retour