La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Mecanisme de Prevenció de la Tortura a Catalunya reclama més formació, especialment en l'àmbit mèdic, per atendre les possibles vulneracions de drets humans

08/01/2016

L'aplicació del Protocol d'Istambul, pràcticament desconegut al país, és essencial per a la detecció de maltractaments.

Després de la sentència del TC de 2015, el Síndic reitera la indicació del mateix Tribunal de signar un acord amb el Defensor del Poble, fins ara no acceptat.

Els cossos policials fan una interpretació restrictiva de la Directiva europea dels drets dels detinguts.

Observa indicis de casos de maltractament físic i psicològic als centres penitenciaris. 

Cal que la normativa aclareixi els àmbits de competència entre els Mossos i la Policia local, que ha de tenir un paper auxiliar.

El 2015 s'han fet visites amb més profunditat als centres penitenciaris (8), els d'infants (5) i els sociosanitaris (7).

L'equip de Treball del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), encapçalat pel síndic, Rafael Ribó, ha presentat aquest divendres al Parlament l’Informe anual corresponent a l’any 2015. El document és el sisè que lliura a la Cambra des que la institució va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU.

A partir de les visites realitzades als diversos espais on hi ha persones privades de llibertat, 8 de les quals han estat a centre penitenciaris, l'MCPT ha evidenciat una mancança de base a l'hora de fer les exploracions mèdiques per detectar possibles maltractaments, tant si es fan arran de les denúncies de les presumptes víctimes o davant l'existència d'indicis de violència.

El desconeixement del Protocol d'Istambul per part dels professionals i de les institucions comporta que en ocasions no es tinguin en compte determinades pautes. Per exemple, és rellevant que els reconeixements mèdics es facin, com a regla, en privat, i que hi quedi registrat qualsevol signe de violència o maltractament, fins i tot sense denúncia expressa.

L'aplicació d'aquest manual internacional, avalat per l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, per a la investigació i documentació de la tortura és essencial per garantir la veracitat de les denúcies davant els òrgans jurisdiccionals competents. L'MCPT ha recomanat al Departament de Justícia i als col·legis professionals que divulguin i facin pedagogia sobre l'esmentat Protocol i que adaptin els protocols mèdics forenses a les seves propostes.

L'MCPT també alerta de la interpretació restrictiva que els cossos policials fan de la Directiva europea sobre els drets de les persones detingudes i recomana que en facin una lectura ajustada. Per exemple, mentre la Directiva estableix que la persona detinguda ha de tenir accés a “materials” i “gravacions”, la policia facilita la informació mínima dels motius de la detenció.

Com en anys anteriors el Mecanisme assenyala que cal que la normativa aclareixi els àmbits de competència entre els Mossos i la Policia local, i recorda que aquesta última ha de tenir un paper auxiliar.

A partir de les entrevistes mantingudes amb interns i funcionaris també s'ha observat que persisteixen els indicis de maltractament físic i psicològic als centres penitenciaris Tot i que no es pot parlar d'una situació generalitzada d’abusos i de maltractaments, si que se n'han descrit diversos episodis. L'MCPT recomana que en cas de possibles abusos s'actuï amb rapidesa i s'activin els mecanismes de detecció d'acord amb el Protocol d'Istambul i,  si s'escau, cal prendre mesures disciplinàries.

45 visites a espais privats de llibertat
Durant el 2015 s’han realitzat un total de 45 visites a centres diferents, i s'han incrementat les de més profunditat, que requereixen una supervisió més intensa i prolongada.

• Comissaries : 25

• Centres penitenciaris: 8

• Centres geriàtrics: 2

• Centres residencials per a persones amb discapacitat: 2

• Centres de salut mental: 1

• Centres residencials per a infants i adolescents: 7


L'MCPT després de la sentència del Tribunal Constitucional
Després de la sentència del Tribunal Constitucional de març de 2015, arran d'un recurs del Defensor del Poble, on declara inconstitucionals les disposicions que estableixen la condició del Síndic de Greuges com a Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, el Síndic va resoldre la creació del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura. Tot això es va fer saber al president de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.

La sentència reconeix que el Síndic pot continuar amb la seva tasca de prevenció de la tortura i fer visites a espais en què es troben persones privades de llibertat.  L'MCPT ha rebut el suport i el reconeixement de l’Associació per a la Prevenció de la Tortura (APT), amb seu a Ginebra i del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa.

www.sindic.cat/mcpt

Coincidint amb la presentació de l'Informe Anual, l'MCPT ha presentat on nou lloc web on s'expliquen les actuacions que ha dut a terme des del 2010 fins a l'actualitat.  Integratat al web del Síndic, però com una subweb amb estructura pròpia, el nou lloc en detalla la normativa reguladora, les competències i àmbits d'actuació i també inclou un apartat amb tots els informes i un altre de notícies destacades.

Retour