La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Els defensors de la infància europeus reclamen un pla integral d'urgència per protegir els infants refugiats

27/01/2016

Un informe de la xarxa de defensors dels drets dels infants (ENOC) alerta que els infants en trànsit estan en greu perill de patir abusos, de ser separats dels progenitors, de patir malalties i de morir

 

El document recomana que es doni prioritat als infants en el repartiment arreu d'Europa de les 160.000 persones aprovat per la CE

 

Cal aprofitar els recursos legals, com ara la reunificació familiar, els visats o l'ampliació de la quota i incrementar el nombre de persones acollides

 

El Síndic, com a membre del grup de treball, recorda, entre d’altres, la necessitat que l'Administració apliqui l'interès superior de l'infant amb relació a la pràctica de proves d'edat als adolescents refugiats

La Xarxa Europea de Defensors de la Infància, ENOC, ha instat les màximes autoritats europees a assumir  responsabilitats pel que fa a la situació dels infants en trànsit i a donar compliment als tractats internacionals vigents. L'ENOC alerta que cal un pla integral per garantir la seguretat dels infants en procés migratori, que actualment presenten un alt risc de patir abusos i robatoris, de ser separats dels progenitors, de caure a les xarxes de tràfic de persones, de patir malalties i, fins i tot, de morir.

En un informe elaborat per un grup de treball del qual forma part el Síndic, l'ENOC constata que Europa fins ara ha centrat els seus esforços a restringir i repartir quotes de persones que arriben al continent, sense tenir pràcticament en compte ni prendre mesures concretes adreçades a la defensa de la infància. De fet, és il·lustratiu que l'única referència explícita de la Guia de la UE per a la migració (EU Agenda for Migration) es trobi en un peu de nota.

Davant d'aquesta situació, l'ENOC ha fet una sèrie de recomanacions a les institucions europees i als governs estatals. Proposa que es doni prioritat als infants (tant acompanyats com no acompanyats) en el pròxim repartiment de 160.000 persones arreu del continent, aprovat per la Comissió Europea.

També insisteix que cal adequar les instal·lacions habilitades per rebre les persones que arriben a Europa. Recomana mantenir-les a una temperatura confortable i separar els homes de les dones i els fills.

L'informe també posa l'accent en què cal que s'aprofitin els recursos legals per incrementar el nombre de persones que entren a Europa amb una situació regular. Posa com exemple, la reunificació familiar, els visats o les quotes.

Finalment, defensa que l'atenció s'hauria d'assumir des de la perspectiva dels drets de l'infant, als quals s’ha de garantir el dret a una educació, a gaudir d'espais de joc i el dret a un sistema de protecció.

ENOC i el grup de treball

El grup de treball representa els 41 defensors dels infants que conformen l'ENOC. Els representants de les institucions de defensa dels drets dels infants de Bèlgica (Flandes i Regió Valona), Catalunya, Croàcia, Anglaterra, Grècia, Itàlia, Malta, Holanda, Polònia i Suècia formen part voluntàriament d'aquest grup de treball.

Mancances detectades pel Síndic en l'acollida de refugiats

A partir de diverses reunions i qüestionaris enviats a les entitats que treballen en l'acollida de persones refugiades, el Síndic ha detectat una manca de garanties amb relació a les proves d'edat. El Síndic, que fa anys que denuncia aquestes pràctiques, recomana a l'Administració que les aturi i recorda que una sentència del Tribunal Suprem de 2014 prohibeix practicar les proves d'edat de manera indiscriminada.

També ha detectat mancances en la preparació del personal que treballa i atén els infants que arriben a Catalunya i recomana que se'n potenciï la formació amb recursos perquè puguin fer l'acompanyament psicològic adequat. De la mateixa manera, denuncia demores de dos i tres mesos per poder iniciar i resoldre el tràmits de sol·licitud d'asil.

Finalment, el Síndic reclama a l'Administració de protecció de la infància que tingui un paper més actiu a l'hora d'informar els infants nouvinguts que acull sota tutela de la possibilitat de sol·licitar asil i obtenir l'estatus de refugiats. 

Retour