La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic obre el debat parlamentari sobre l'ús de les pistoles elèctriques i recomana criteris comuns per a tots els cossos policials

13/04/2016

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) mostra preocupació per l'ús abusiu que es pugui fer de les armes

 

Abans de l’informe del Síndic es desconeixia el nombre de policies locals que disposen d’aquestes armes i de les que s’han emprat, i no se’n preveu cap control

 

Segons les dades del Síndic, dels 213 cossos de policia local d'arreu de Catalunya, 31 disposen d'una pistola o més. En total, n'hi ha 54

 

Cal que no s'utilitzin, en cap cas, contra persones vulnerables

El síndic de greuges ha presentat aquest dimecres 13 d'abril l'informe monogràfic sobre la dotació de pistoles elèctriques per part dels cossos policials catalans davant del Grup de Treball del Parlament sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques. La intervenció del síndic, Rafael Ribó, ha obert el debat parlamentari, previ a una eventual autorització.

Aquest debat, que ha estat una de les recomanacions més insistents del Síndic amb relació a les pistoles elèctriques, haurà de determinar si la dotació d'aquest armament s'adequa al nou model de seguretat pública que es vol per a Catalunya.

En la seva compareixença, el síndic ha subratllat la posició del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Penes o Tractes Inhumans o Degradants del Consell d’Europa (CPT), que mostra preocupació per l'ús abusiu que es pugui fer de les pistoles Taser. Tem que, pel fet que no són armes letals, es premi el gallet amb més facilitat que amb les pistoles tradicionals. Per aquest motiu, ha elaborat uns estàndards adreçats als estats membres del Consell d'Europa.

El  Síndic ha alertat que el Govern català desconeix el nombre de policies locals que disposen i fan ús de les pistoles elèctriques i tampoc no ha pres cap mesura per garantir-ne el control des d'una perspectiva de drets humans. Ha estat el Síndic, en el marc d'aquest informe, qui ha recopilat les dades i n'ha extret una relació actualitzada.

Segons aquestes dades, del total de 213 cossos de policia local d'arreu de Catalunya, 31 disposen, com a dotació oficial, d'una pistola elèctrica o més. D'aquests, només 21 en tenen en servei, i n'hi ha 6 més en perspectiva. En total, hi ha 54 pistoles, que només 5 policies locals han utilitzat en una o dues ocasions. Sorprèn que municipis petits, amb una població inferior als 20.000 habitants (en alguns casos, força menys), siguin precisament els que disposen de tres i  quatre pistoles. Aquest seria el cas de Dosrius, Vilanova del Vallès, Llinars del Vallès, Sant Pol de Mar, Sant Antoni de Vilamajor i Caldes d'Estrac.

Els protocols d'actuació dels quals disposen les policies locals (22) són pràcticament idèntics i el seu contingut coincideix amb el temari de la formació que han rebut per part de l'empresa Taser.

El Síndic considera que en cas que el Parlament avalés l'ús d'aquestes armes la Policia de la Generalitat i les policies locals s'haurien de dotar d’una regulació amb unes directrius comunes, d'acord amb les recomanacions formulades per organismes internacionals.

Així, caldria que els criteris per a la utilització d'aquest tipus d'armes s'establissin per llei i que se'n controlés l'ús mitjançant un protocol comú per a tots els cossos policials. L'ús i el protocol definit s'han de supeditar als principis de necessitat i de proporcionalitat, segons els quals només s'han d'emprar en situacions extremes i ben definides, quan hi hagi una amenaça real i imminent per a la integritat física o la vida de les persones. 

Retour