La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Els ombudsman remarquen la utilitat de la institució amb l'adquisició de noves competències davant contextos de crisi

27/04/2016

Destaquen el seu paper de supervisió d'empreses privades que presten serveis d'interès general

El seminari Reptes Actuals dels Drets Humans, organitzat pel Síndic en el marc de les activitats de l'Institut Internacional de l'Ombudsman, ha dedicat la tercera sessió a debatre les noves competències que les institucions de defensors estan adquirint davant el context actual de crisi social ieconòmica.

Els ombudsman i experts participants han incidit especialment en la utilitat de la institució en àmbits privats, com a supervisors d'empreses que presten serveis d'interès general, i en la defensa del dret als subministraments bàsics dels sectors més vulnerables.

Presidida per l'ombudsman de Suècia, Elisabet Fura, la sessió del matíd'aquest dimecres 27 d'abril ha tingut com a ponents principals elvicepresident del Comitè Europeu per als Drets Socials, Petros Stangos, i elprofessor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Joan Vintró.

Stangos ha remarcat que en contextos de crisi el paper dels ombudsmanesdevé essencial i més necessari que mai. Joan Vintró ha subratllat les noves competències dels ombudsman en l'àmbit de la prevenció de la tortura, de la transparència i de la mediació. També s'ha abordat el paper dels ombudsman en la defensa dels drets de les minories, com ara elcol·lectiu LGTBI.

Durant la taula rodona i debat posterior s'ha subratllat que aquestes noves competències afloren en un marc de crisi i de polítiques d'austeritat que han tingut un gran impacte sobre els drets socials. Els efectes d'aquests ajusto shan repercutit en els sistemes públics de salut, les prestacions i les pensions, entre d’altres. Es tracta de situacions que vulneren la Carta social europea, que és un instrument fonamental per als ombudsman, i que aquests han de promoure i divulgar en el marc de la seva tasca i les seves resolucions.

Retour