La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública presenta al Síndic la Memòria anual

31/05/2016

El Síndic presentarà en els pròxims mesos el primer informe de balanç del desplegament de la Llei de Transparència a les administracions catalanes

La presidenta de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, Elisabet Samarra, juntament amb un dels integrants de l'esmentat organisme, Josep Mir, ha presentat i entregat al síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, la primera Memòria anual d'activitats. D'acord amb la Llei de transparència, el document s'ha de presentar al Parlament i a l’organisme avaluador, mandat assignat al Síndic, perquè en faci una valoració.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan de tutela  creat  per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, davant del qual qualsevol persona pot reclamar quan consideri que no s'ha atès satisfactòriament el seu dret d'accés a la informació pública per part de la Generalitat, les administracions locals de Catalunya i el sector públic que hi està vinculat.

La Comissió té plena independència orgànica i funcional per a la seva actuació, i les seves resolucions són vinculants per a les administracions públiques.

El Síndic presentarà en els pròxims mesos el primer informe de balanç del desplegament de la Llei de transparència a les administracions catalanes.

Retour