La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta la Generalitat a vetllar pels drets en les accions de la seguretat privada i a definir-ne la col·laboració amb el sector públic

03/06/2016

Informe sobre la seguretat privada a Catalunya
 

Reclama accions decidides de l’Administració contra l'intrusisme i les males pràctiques que afecten el sector privat

Suggereix que l'Institut de Seguretat Pública participi en la formació del personal de seguretat privada

Recorda que cal fer el desplegament reglamentari previst en la Llei de seguretat privada i també planteja la necessitat d'un codi deontològic

A Catalunya hi treballen 320 empreses de seguretat privada i 12.537 vigilants de seguretat 

El Síndic de Greuges ha recomanat a l'Administració catalana que defineixi millor el paper de la seguretat privada dins el model de seguretat de Catalunya i que concreti els mecanismes de col·laboració entre la seguretat pública i la privada. Aquesta és una de les principals propostes incloses en l'Informe sobre la seguretat privada a Catalunya, presentat pel Síndic aquest divendres, 3 de juny.

Tenint en compte que la Generalitat té les competències en l'àmbit de la seguretat pública, l'Informe del Síndic també recomana que el Govern català assumeixi aquestes funcions pel que fa al sector privat. Concretament, suggereix que es faci una interpretació com més extensiva millor amb relació a les facultats de la Generalitat, a través d’una negociació amb el Govern de l’Estat. Per exemple, una de les funcions que es podria negociar seria l’assumpció per part de la Generalitat de la realització dels exàmens que atorguen la categoria de vigilant de seguretat, que ara depèn del Ministeri de l’Interior.

L'Informe també aborda l'intrusisme, un dels problemes més greus que pateix la seguretat privada. En forma d'empreses no homologades, personal no qualificat o negocis amb fiscalitat opaca o dubtosa, l'intrusisme perjudica la qualitat del servei i la imatge del sector. Per combatre aquest fenomen, el Síndic també recomana a la Generalitat que emprengui accions decidides.

L'acord marc de vigilància i seguretat i el Codi de bones pràctiques en la contractació pública, impulsat per la Generalitat, són instruments d'utilitat en aquest sentit. El Síndic recomana que es faci un seguiment i una actualització periòdica d'aquest Codi. També és partidari d'estendre'n la filosofia al món local, on l'intrusisme és una pràctica especialment comuna, i s'ofereix als ajuntaments, empreses, sindicats i Generalitat a impulsar un codi de bones pràctiques propi de l'àmbit local.

Altres recomanacions destacades són que l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) participi en la formació del personal de seguretat privada, tal com preveu la llei, que s'elabori un codi ètic o deontològic del sector i que es faci  el desplegament reglamentari previst en la Llei de seguretat privada.

L'objectiu del Síndic amb aquest informe no és fer un diagnòstic de la situació de la seguretat privada a Catalunya sinó fixar un text referent en la garantia dels drets de les persones davant la prestació d'un servei  de seguretat de titularitat privada. La seguretat privada és clarament un servei d’interès general que pot ser subjecte d’investigació per part del Síndic, tot i ser una activitat que està en mans privades, d'acord amb les competències que l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la institució.

Segons dades de la Generalitat, el 2015 a Catalunya hi treballaven 320 empreses de seguretat privada (196 amb domicili social i àmbit d'actuació limitat a Catalunya) i hi havia 12.537 vigilants de seguretat.

Per elaborar l’informe s’han mantingut reunions, durant els mesos de setembre i octubre de 2015, amb una àmplia representació dels sectors afectats.

Retour