La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta la Generalitat que agilitzi la implementació del vot electrònic per als residents a l'estranger

13/06/2016

Compareixença al Parlament sobre el dret de vot

La pluralitat informativa, el vot exterior i el dret de vot de les persones amb discapacitat centren la compareixença al Parlament

El síndic, Rafael Ribó, ha valorat positivament l'anunci fet pel Govern de la Generalitat el passat mes d'abril sobre la decisió d'implementar el vot electrònic per als catalans residents a l'estranger, d'acord amb una reiterada recomanació del Síndic. En aquest sentit, ha demanat a l'Administració que agilitzi el procés per garantir el dret de vot a aquest col·lectiu al més aviat possible.

Aquest ha estat un dels temes relacionats amb el dret de vot que Rafael Ribó ha abordat aquest dilluns, 13 de juny, durant la compareixença davant la Comissió del Síndic de Greuges al Parlament.

Els diversos processos electorals que han tingut lloc recentment a Catalunya han comportat nombroses actuacions per part del Síndic. Pel que fa al vot per correu, les incidències derivades del sistema de vot “pregat” regulat per votar des de l’estranger, que sovint es tradueixen en la impossibilitat material d'exercir el dret de vot, han estat motiu de queixa  i d'actuació d'ofici per part del Síndic.

En una resolució de l'any 2014 ja recomanava que es regulessin mecanismes de votació alternatius que permetessin exercir el dret de sufragi actiu de manera remota d'una forma més senzilla per a l’elector, mitjançant la implementació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

A partir de les queixes presentades per ciutadans residents a Bèlgica, Brasil, el Canadà, Costa Rica, els Estats Units, França, Holanda, Itàlia i el Japó durant el procés d'eleccions al Parlament de Catalunya 2015, el Síndic hi va insistir i va recordar que en els processos electorals posteriors a la reforma de l'article 75 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) l'any 2011(incloses les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre), s'ha experimentat una sensible davallada en la participació des de l'exterior.

També ha posat de manifest que la manca de garantia en l'exercici del dret de vot es fa extensiva també al col·lectiu de persones sobre les quals recau una mesura judicial de limitació de la capacitat. Es tracta d'aproximadament 4.000 persones incapacitades judicialment que no poden exercir el dret de vot a Catalunya. En la seva resolució, el Síndic va recordar que el Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU va recomanar a l'Estat espanyol, l'any 2011, que modifiqués la normativa electoral per garantir el dret de vot a les persones amb discapacitat. 

El Síndic també ha abordat la garantia del pluralisme, la neutralitat i la proporcionalitat en els espais informatius, els debats i altres actuacions i programes emesos durant el període electoral pels mitjans de comunicació i que tenen incidència electoral, en tant que afecten el nucli del dret de vot en el seu vessant del dret de l'elector a formar-se una opinió política lliure i informada. Això fa referència tant als blocs electorals com a la cobertura per part de les televisions públiques i privades.

Pel que fa als blocs electorals, fa més de deu anys que el Síndic reclama als mitjans de comunicació audiovisuals que superin aquesta fórmula. En aquest sentit, ha valorat positivament la decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de BTV de portar a la pràctica les seves recomanacions i d’aplicar criteris professionals durant la cobertura informativa d’eleccions.

Finalment, el Síndic ha recordat que els mitjans de comunicació de titularitat privada també han de respectar els principis de pluralisme i igualtat en el tractament de la informació durant el període electoral, i la desproporció observada en els tractaments de les diferents forces polítiques a les cadenes de televisió privades hauria de ser objecte de compensació immediata per part de la Junta Electoral Central. 

Retour