La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama una nova llei de resolució de conflictes que garanteixi la independència de l'organisme mediador

19/01/2017

Jornada sobre la Directiva europea de resolució de conflictes en l'àmbit de consum

Es proposa per assumir la competència en els casos d'arbitratge sobre els serveis bàsics que poden afectar els drets dels consumidors 

Insta les administracions a agilitar els tràmits d'aquest nou marc legal d'acord amb la Directiva europea de 2013

Organitza una jornada amb Foment del Treball per analitzar la situació actual i la necessitat de transposició de la Directiva

La necessitat que l'Administració de l'Estat espanyol, i si escau, la de la Generalitat, agilitin la transposició de la Directiva europea sobre la resolució alternativa de conflictes en l'àmbit del consum (ADR) s'ha posat de manifest aquest dijous 19 de gener en una jornada organitzada pel Síndic i Foment del Treball a la seu d'aquesta última entitat a Barcelona.

Atesa la protecció especial que requereixen els consumidors dels serveis d'interès general o bàsics, en el marc de la Jornada també s'ha volgut abordar el paper destacat que ha de tenir el Síndic en la resolució alternativa dels conflictes (ADR) que afecten els consumidors dels serveis serveis bàsics i d'interès general i/o universal.

La nova llei, a més, haurà de preservar  el caràcter independent dels organismes que actuen com a mediadors.

Segons el Síndic, cal fer una reflexió sobre la incidència de la nova normativa en els drets de les persones als serveis bàsics i d'interès general i/o universal, atès que la posició del consumidor no és la mateixa que en una relació de consum “estàndard”. El legislador català ha tingut en compte aquesta particularitat en el Codi de consum, que atribueix als consumidors dels serveis bàsics una protecció especial.

La Directiva pretén que els estats assegurin que els consumidors poden recórrer a entitats de resolució alternativa de conflictes que siguin 1) de qualitat, 2) per a tot tipus de controvèrsies contractuals que tenen amb els comerciants, 3) sense que importi el que van comprar (amb comptades excepcions) i 4) tant si la compra es va fer per internet o com si no, i en el propi estat o en un altre de la UE.

Com a conseqüència de la falta de transposició de la Directiva, els consumidors de l'Estat espanyol  no poden accedir als organismes de resolució aletrnativa de conflictes, com tampoc ho poden fer els de Croàcia, Romania i Polònia.

La Jornada ha comptat amb la participació del síndic, Rafael Ribó, amb una ponència sobre l'objectiu de les directives i la necessitat de transposar la llei, i de la professora de Dret Civil de la Universitat de Barcelona i àrbitre de consum, Imma Barral, amb la ponència La resolució dels conflictes amb consumidors: cap on ens duu el nou marc legal?". Completen el programa Sergi Sanchis, defensor del client d'AGBAR, i Carlos Ruiz Benito, del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, per parlar d'experiències concretes.

Finalment, Joan Pujol, secretari general de Foment del Treball, també figura entre els ponents per presentar i fer les conclusions de la Jornada, juntament amb el síndic.

Retour