La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic insta que Escal retorni la indemnització del Castor i s'estudiïn els riscos geològics a la zona

09/05/2017

L'informe del MIT revela males pràctiques en la planificació del projecte en constatar que no es va fer ús de la tecnologia disponible

Recorda que els responsables han negat en seu parlamentària i judicial que la causa dels terratrèmols van ser les injeccions de gas, com manifesta l'informe MIT

Insta que l'Administració dugui a terme un estudi geològic intensiu de la zona, pròxima a equipaments d'alta sensibilitat, com les centrals nuclears i la petroquímica

Cal que el Ministeri d'Indústria indemnitzi els afectats pels sismes, que eximeixi els contribuents d'assumir la indemnització a Escal i que retorni als consumidors l'import fins ara recaptat en les factures de gas

Rafael Ribó ha convocat el grup d'experts arran de la presentació de l'informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), encarregat per Govern estatal 

Més de dos anys després que el Síndic presentés l'informe sobre les negligències comeses al voltant de la plataforma d'extracció de gas Castor, Rafael Ribó ha tornat a reunir el grup d'estudi que va gestar l'esmentat document. L'objectiu era analitzar el recent informe encarregat pel Govern estatal al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Després de la reunió, el Síndic ha afirmat que l'empresa concessionària i el Govern de l'Estat han posat en risc milers de persones en decidir ignorar els advertiments de l'Observatori de les Terres de l'Ebre i desestimar la possibilitat de valorar els perills més enllà de la tecnologia estàndard. Amb la constatació que l'empresa no va valorar els riscos sísmics, el MIT evidencia que hi ha haver una actuació incompetent de l'empresa per haver obviat aquesta possibilitat, tot i tenir accés a la tecnologia i als coneixements que permeten fer aquesta valoració.

L'Administració de l'Estat, per la seva banda, ha d'assumir responsabilitats per haver ignorat els informes previs de l’Institut Geològic Nacional i de l’Institut Geològic Miner.

Els assistents a la trobada han coincidit que és urgent que l'empresa concessionària Escal retorni l'import rebut en concepte de compensació per rescat, que d'una manera injusta ja estan pagant els contribuents en general i els consumidors de gas en particular. Cal que el Ministeri d'Indústria els eximeixi de l'obligació d'assumir el pagament de la indemnització a Escal i que aquesta mesura tingui efectes  retroactius, és a dir, que es retorni als consumidors l'import fins ara recaptat en les factures de gas.

El fet que el MIT determini que els terratrèmols van ser originats per la injecció de gas al magatzem subterrani (no van ser sismes naturals) avala la reclamació dels afectats a rebre un rescabalament pels danys soferts. El Síndic recomanarà al Govern de la Generalitat en general, i en concret al Departament d'Empresa i Coneixement, que faci les gestions pertinents perquè el Govern de l'Estat satisfaci les indemnitzacions als veïns afectats.

També recomanarà, segons el que s'ha acordat, que l'Administració assumeixi la inversió d'una anàlisi geològica intensiva de la zona on es van registrar els sismes. L'objectiu és determinar-ne l'estat i evitar possibles conseqüències derivades del desconeixement actual.

Durant la reunió s'ha acordat enviar a l'Ombudsman Europeu l'informe del MIT perquè el traslladi a la Comissió Europea i al Banc Europeu Internacional a fi que duguin a terme les actuacions necessàries per recuperar la indemnització abonada. També s'ha destacat la necessitat de portar l'informe del MIT al jutjat de Vinaròs que instrueix la causa.

Finalment, hi ha hagut acord a l'hora de reclamar que, amb totes les mesures de seguretat exigibles, es segellin les cavitats del gas i s'estudïi el desmantellament de la plataforma. Paral·lelament, cal fer una auditoria externa de caràcter econòmic, tècnic i mediambiental del cost real del seu manteniment i que se'n derivin conseqüències.

Han assistit a la reunió, a banda del síndic, Rafael Ribó, i d'alguns membres del seu equip, diversos representants del Col·legi d’Advocats de Barcelona, del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, del Col·legi Oficial de Geòlegs, de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, de l’Observatori del Deute en la Globalització i de la Xarxa per la Sobirania Energètica.

Informe del Síndic sobre el Castor (2014)

Roda de premsa


Retour