La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic crea una estructura per protegir i promoure el compliment dels drets humans a Catalunya

01/06/2017

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) i estableix les bases per a la creació d’una xarxa de drets amb les entitats del tercer sector

Una de les tasques encomanades a l'ens pot ser l'elaboració d'un pla nacional de drets humans amb la participació de la ciutadania

L'estructura reuneix tots els requisits per ser reconeguda com una institució nacional de drets humans d'acord amb els Principis de París

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica aquest dijous 1 de juny una resolució del Síndic que determina la creació de l'Estructura Nacional de Drets Humans a Catalunya i n'estableix les característiques, els objectius i els mitjans disponibles per dur a terme la seva tasca.

La iniciativa del Síndic permetrà donar resposta a la voluntat manifestada pel president de la Generalitat, en el marc d'una jornada internacional sobre drets humans organitzada pel Síndic, d’elaborar un pla d’acció de drets humans per a Catalunya. 

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), com a entitat generalista en l'àmbit dels drets humans a Catalunya que gaudeix d'estatus d'observadora a les Nacions Unides, forma part de l'Estructura i assumeix part de les seves funcions. També s'encoratjarà la participació d'institucions i entitats socials que treballen sobre la matèria.

Les funcions de l'Estructura, a banda d'elaborar un pla de drets humans, inclouen, entre d'altres, coordinar una xarxa de drets amb entitats socialselaborar una proposta d'estat dels drets humans i emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l'àmbit dels drets humans. També haurà de redactar informes vinculats als informes periòdics que els estats han de presentar als òrgans i comitès internacionals de protecció dels drets humans, tant a escala universal com europea, en particular pel que fa a la situació dels drets humans a Catalunya.

La resolució determina que s'establirà un consell assessor de l'Estructura de Drets Humans integrat per un mínim de 10 i un màxim de 20 membres seleccionats per la Junta, amb la convocatòria pública prèvia. Entre els membres del consell assessor hi haurà d'haver representants i experts en la defensa dels drets humans. 

L'Estructura, de caràcter pluridisciplinari, reuneix tots els requisits per ser reconeguda com una institució nacional de drets humans d'acord amb els Principis de París.

Retour