La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

Jornada: Adolescents tutelats i en privació de llibertat:els seus drets, la seva recuperació

08/06/2017

26 de juny de 2017
De 17.30 a 19.30 hores
Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys 7, Barcelona
Dia mundial de suport a les víctimes de la tortura
Programa (17.30 h - 19.30 h) 

17.30 h
Presentació Rafael Ribó, síndic

18.00 h Protecció o risc? Victimització i símptomes de desajuts en joves tutelats  de Catalunya

Modera: Noemí Pereda, professora titular de Victimologia i membre del Consell  Assessor de l'MCPT del Síndic de greuges

Sobre la cura dels adolescents tutelats  per l'Administració: reflexions sobre el  seu patiment i les seves necessitats

Mark Dangerfield, psicòleg clínic a  l'Institut Universitari de Salut Mental de  la Universitat Ramon Llull

19.00 h  Torn obert d'intervencions i preguntes

19.15 h   Cloenda i conclusions

Maria Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i  adolescents

Inscripcions
L'aforament és limitat. És imprescindible la inscripció prèvia:

Per correu electrònic a cpleguezuelos@sindic.cat
Per telèfon al 933 040 108.

Retour