La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama agilitat perquè es faci efectiu el dret dels infants tutelats a cobrar les pensions

04/07/2017

Cal dur a terme el desplegament reglamentari de la llei, aprovada el març de 2017, que reconeix el dret dels joves a cobrar les prestacions per orfenesa

Les prestacions anteriors al reglament no es faran efectives

Tot i l'última modificació, la llei encara permet a l’Administració quedar-se les pensions no contributives per infant a càrrec 

El Síndic de Greuges de Catalunya s'ha adreçat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per reclamar que agiliti la materialització dels canvis normatius que afecten les prestacions i pensions dels infants i adolescents que han estat tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Es tracta de pensions no contributives de les quals la Generalitat s'ha beneficiat durant els darrers cinc anys en concepte de despeses derivades de l'atenció dels infants.

En concret, el Síndic ha demanat informació sobre les previsions de desplegament reglamentari de la disposició legal, aprovada a finals de març, que recupera el dret dels infants i adolescents sota tutela de l'Administració a cobrar les pensions d'orfenesa. Pel que fa al criteri que s'aplicarà per decidir l'abast de la mesura i si s'inclouran les prestacions reconegudes abans de l'entrada en vigor d'aquesta modificació legal, l'Administració ja ha informat que les prestacions anteriors a l'aprovació del reglament no es faran efectives, com preveu la Llei.

Atès que, mentre no s'aprovi el reglament, la Generalitat continua administrant els ingressos, el Síndic considera essencial que se li doni prioritat al desplegament legal i es dugui a terme al més aviat possible.

La modificació de la Llei d’infància només ha estat parcial, de manera que la normativa encara permet a l’Administració quedar-se les pensions no contributives per infant a càrrec.

Sobre aquesta part encara vigent, cal recordar que el Parlament de Catalunya està tramitant una proposició de llei per a la supressió total de la previsió. Sobre aquest procediment, l’últim tràmit publicat en el BOPC és el nomenament de la ponència en data 17 de març d’enguany. El Síndic s’ha adreçat als diversos grups parlamentaris en diverses ocasions (per mitjà de resolució i en diverses compareixences a la Comissió d’Infància) i ha assenyalat que aquesta mesura suposaria recuperar el marc jurídic anterior a la Llei d'infància de l'any 2010 pel que fa a les pensions no contributives dels infants tutelats, que el Síndic considera imprescindible per al restabliment dels seus drets.

Mentre el Govern no es desplegui la part modificada de la Llei d’infància i no s’aprovi la modificació definitiva d’aquesta llei, es continuaran vulnerant els drets dels infants tutelats amb alguna pensió no contributiva i discriminant-los amb l’obligació de fer un copagament d’un servei públic no previst en l’ordenament jurídic.

La disposició addicional setena de la Llei d'infància empara des del 2010 la decisió de la DGAIA de retenir aquestes pensions als infants en concepte de despeses derivades de la seva atenció. Fins llavors, la DGAIA tramitava les pensions i prestacions, les acumulava i les entregava posteriorment als nois i noies quan finalitzava la situació de desemparament o assolien la majoria d’edat.

En aquest període de temps el Síndic ha rebut una vintena de queixes d’infants i de joves extutelats, i també d’entitats que agrupen famílies acollidores, en desacord amb el fet que en assolir la majoria d’edat o en cessar la tutela no se’ls abonessin les pensions i prestacions de la Seguretat Social meritades.

Retour