La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic proposa a la comunitat educativa la signatura del pacte contra la segregació escolar a principis del curs 2017-18

21/07/2017

Reunió amb els agents de la comunitat educativa per combatre la segregació escolar

Ha reunit per segon cop les parts implicades, entre les quals hi ha la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí

S’ha perfilat l’esborrany del Pacte elaborat a partir de la primera reunió, que va tenir lloc el passat mes de gener

Les mesures proposades són viables, molt concretes i se situen dins dels marges de l’ordenament jurídic actual

El Síndic de Greuges ha convocat aquest divendres 21 de juliol de 2017 a una segona reunió els agents de la comunitat educativa i els representants dels grups parlamentaris per abordar la problemàtica de la segregació escolar a Catalunya. La primera trobada va tenir lloc el gener de 2017. Després de la trobada, el síndic, Rafael Ribó, ha dit que confia que les parts implicades assoleixin un consens en els pròxims dos mesos, com els ha proposat, i espera que la pròxima reunió, després de l’estiu, ja sigui per signar l’acord definitiu per combatre la segregació escolar.

La reunió tenia l’objectiu de fer un seguiment del document sorgit de la trobada anterior, que recull part de les recomanacions fetes pel Síndic en els dos informes sobre segregació escolar presentats el 2016: La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016) i La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització (novembre de 2016).

Acompanyat per l'adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, i la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, el síndic ha destacat la bona predisposició de tots els assistents per arribar a un consens. En total, hi han participat al voltant trenta persones en representació dels agents que integren la comunitat educativa.

En concret, l’esborrany de document planteja la gestió dels possibles canvis de centre, els criteris per al seguiment de les assignacions d’ofici, la limitació de les matrícules fora de termini en centres socialment desfavorits, el procediment de detecció d’alumnat NEE (necessitats educatives especials) i el procediment previ d’informació de places vacants als centres.

Es tracta de mesures molt concretes, clares i viables orientades a desenvolupar polítiques que específicament combatin la segregació escolar i que  se situen dins dels marges que ens ofereix l'actual ordenament jurídic. El text proposat dedica una especial atenció als sectors socials més vulnerables.

En el document provisional de l’acord es preveu que tots els agents en facin difusió. També hi ha definida una metodologia per fer el seguiment del desenvolupament del Pacte, amb reunions periòdiques en què les parts adherides hauran de retre comptes del compliment dels compromisos adquirits i dels progressos assolits. El Departament d'Ensenyament serà, si s’arriba al consens, qui centralitzarà la dinamització de les actuacions previstes en el Pacte. Per la seva part, el Síndic es compromet a elaborar un document bianual de balanç, que presentarà al Parlament.

En concret, han assistit a la reunió les entitats següents: Agrupació Escolar Catalana, Associació Catalana de Municipis, Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Associació de Professionals de Serveis Educatius de Catalunya,  Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Federació d'Ensenyament d'Unió Sindical Obrera de Catalunya, Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de l'Ensenyament Secundari, Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya.

Retour