La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic reclama un pla integral d’acollida d’infants migrants no acompanyats que en garanteixi els drets

11/12/2018

Compareixença sobre l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya

Cal un marc legal que incorpori un protocol d’actuació i que garanteixi que els drets dels infants nouvinguts prevalen per sobre de la seva condició d’estrangers

La manca de previsió ha comportat sobreocupació i ha repercutit en la qualitat del sistema de protecció de la infància

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, han comparegut aquest dimarts 11 de desembre de 2018 davant la Comissió del Síndic per presentar i debatre amb els grups parlamentaris l’informe La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya , lliurat al Parlament a finals del mes de setembre d’enguany.

En la seva intervenció, el síndic ha destacat que, tot i que actualment s’hagi frenat temporalment el nombre d’infants migrants no acompanyats que arriben a Catalunya, tot apunta que es tracta d’una situació estacional. En aquest sentit, per evitar la situació de cert col·lapse viscuda durant els darrers mesos, el síndic ha recordat a la DGAIA la necessitat de treballar amb la previsió que la tendència de creixement de l'arribada d'infants migrants sols es mantingui durant l'any 2019. En cas que es mantingui aquesta tendència, l'arribada d'infants migrants giraria al voltant de 6.000 i la necessitat de creació de places, de 3.000.

El setembre de 2018 va ser el mes amb el nombre més elevat d'infants migrants no acompanyats arribats a Catalunya (624). Des d'aleshores, el nombre d'infants migrants nouvinguts ha decrescut progressivament (428 a l'octubre i 355 al novembre), tot i que amb un ritme d'arribada molt superior als mateixos mesos de l'any 2017 (quan el nombre d'infants nouvinguts superava lleugerament els 200). Durant els onze primers mesos de l'any, han arribat a Catalunya 3.456 infants migrants no acompanyats, 2.112 més que durant el mateix període de l'any 2017.

A més d’incidir en el fet que són necessàries la coordinació i la implicació de totes les administracions, el síndic i l’adjunta han reclamat més recursos i un marc legal que incorpori un protocol d’actuació i que garanteixi que els drets dels infants nouvinguts prevalen per sobre de la seva condició d’estrangers.

Així, han recomanat que s’estableixi un doble objectiu: d’una banda, un pla integral i transversal de contingència a curt termini; i, de l’altra, canvis estructurals del sistema de protecció de la infància.

En l’informe, el Síndic destaca que cal evitar la improvisació i urgències generades per la manca de planificació. Aquestes mancances han provocat problemes relacionats amb la sobreocupació de centres, amb l’ús de centres del sistema de protecció no previstos per atendre aquestes situacions.

Aquesta circumstància ha perjudicat el sistema de protecció en general i ha afectat la qualitat de l’atenció dels infants migrants i de la resta d’infants tutelats, en situacions que suposen un maltractament institucional, i també els professionals que s’ocupen d’atendre’ls.

L’informe també destaca dèficits estructurals del sistema de protecció, com ara la manca del recurs de l’acolliment familiar dels infants migrants (menys de l’1 %), la manca de polítiques per promoure el retorn d’infants migrants amb les seves famílies d’acord amb el seu interès superior, els dèficits en el desinternament del sistema de protecció i acompanyament en la transició a la vida adulta i els dèficits en la provisió de programes de salut mental per a infants migrants no acompanyats. El síndic també recorda la necessitat de garantir places suficients de programes de noves oportunitats i d’inserció laboral.

Igualment, pel que fa als processos de primera acollida, el Síndic destaca que el circuit d’atenció immediata no té prou en compte la condició d’infant i fa prevaler l’aplicació de mesures relacionades amb el control de fluxos migratoris. D’altra banda, la dilació en l’assumpció de la tutela per part de la DGAIA i en la tramitació de la documentació per part de totes les administracions competents també suposa una dificultat per a la integració d’aquests joves.

L’informe subratlla l’esforç fet per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), especialment en els darrers mesos, en la creació de places de centres de primera acollida i altres recursos, com ara els pisos assistits, SAEJ i IPI, per atendre els infants migrants sense referents familiars (2.047 places noves des de juny de 2017). Si es té present que a l’inici de 2017 hi havia 2.873 places residencials en el sistema de protecció, la creació de noves places suposa incrementar un 75,1% les places residencials del sistema.

 

 

 

Retour