La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic actua d’ofici per garantir els drets dels joves migrants instal•lats a la muntanya de Montjuïc

24/12/2018

Ha demanat informació sobre les actuacions dutes a terme o previstes sobre aquesta qüestió per la DGAIA i per l'Ajuntament de Barcelona

El Síndic ha obert una actuació d’ofici per analitzar les actuacions empreses per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb relació al grup de joves migrants sense referents familiars a Catalunya, que, segons ha pogut saber, estan instal·lats a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Aparentment, alguns tenen menys de 18 anys.

En concret, ha demanat informació sobre les actuacions dutes a terme o previstes sobre aquesta qüestió per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i per l'Ajuntament de Barcelona, i també sobre les coordinacions establertes o que s’establiran entre ambdues administracions, d'acord amb les necessitats d'aquests adolescents i joves migrants no acompanyats.

Per abordar la situació actual, el Síndic avança que és imprescindible que es facin els màxims esforços per activar mecanismes de coordinació i comunicació efectiva entre la DGAIA i els ajuntaments, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona.

Per fer front a aquest fenomen i promoure la transversalitat, el Govern de la Generalitat va aprovar l’any 2017 la creació de la Taula d’atenció integral dels infants migrants sense referents familiars. La Taula té l'encàrrec de coordinar les actuacions necessàries per a l'atenció integral dels menors d'edat sense referents familiars nouvinguts. També té la funció d’elaborar una diagnosi compartida del fenomen, identificar les dificultats i necessitats d'aquest col·lectiu i proposar accions per superar-les; identificar i desenvolupar projectes i activitats comunitàries per promoure la integració i atenció des de la proximitat i el territori; promoure actuacions específiques per aconseguir l'emancipació i l’autonomia en la seva transició a la vida adulta, i fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors.

Més enllà de la tasca de coordinació de la Taula, el Síndic considera que cal desenvolupar accions estructurals que facin possible l’atenció d'aquest fenomen, amb actuacions específiques per protegir els nois en cas que siguin menors d'edat i acompanyar els que siguin majors d'edat.

El Síndic recorda que els infants i els adolescents migrants que són a Catalunya tenen els mateixos drets que la resta d'infants. La Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l'infant, ratificada per l'Estat espanyol el 30 de novembre de 1990, és el marc jurídic de referència per a la defensa dels drets dels infants, i l'interès superior de l'infant és seu el principi rector bàsic.

Retour