La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic obre una investigació sobre els abusos sexuals denunciats en establiments eclesiàstics

30/01/2019

Demanarà informació al Govern de la Generalitat, a la Conferència Episcopal Tarraconense i l’Abadia de Montserrat

El Síndic de Greuges de Catalunya ha obert una investigació arran de les denúncies fetes públiques els darrers dies per possibles abusos sexuals comesos sobre persones menors d’edat a l’Abadia de Montserrat i en altres establiments eclesiàstics. En el marc d’aquesta actuació, el Síndic s’adreçarà a les autoritats eclesiàstiques i a les administracions competents, Govern de la Generalitat, Conferència Episcopal Tarraconense i Abadia de Montserrat, per demanar-los informació sobre els casos denunciats i també per promoure la protecció efectiva d'infants i adolescents de l'abús sexual en tots els àmbits.

Segons el Síndic, la institució de l’Església catòlica, atès que presta serveis d’atenció als infants i té persones a càrrec seu per fer aquesta tasca, ha d’assumir un compromís ferm en la lluita contra l’abús sexual infantil. En aquest sentit, instarà les autoritats eclesiàstiques a dur a terme actuacions de prevenció, detecció, formació de professionals i denúncia, entre d’altres, que comportin un implicació sobre aquesta tema

La protecció d’infants i adolescents davant de l’abús sexual ha estat una preocupació constant en les recomanacions i propostes del Síndic des de fa anys.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant reconeix a infants i adolescents el dret a ser protegits de qualsevol forma de violència física o mental, inclòs l’abús sexual, i estableix el deure dels estats de prendre mesures apropiades per fer efectiva aquesta protecció (article 19.1). La Convenció també estableix l’obligació dels estats de prendre les mesures necessàries per impedir “la inducció i la coacció a un infant perquè participi en qualsevol activitat sexual il·legal” (article 34).

La violència en general, i l’abús sexual en particular, infligeix un gran patiment a l’infant o adolescent i té efectes greument perjudicials per al seu desenvolupament i fins i tot en la vida adulta.

El Síndic va presentar un informe sobre abús sexual infantil l’any 2016, en què va reclamar una actuació transversal dels poders públics, amb un lideratge que parteixi d’un enfocament basat en l’infant o adolescent com a titular de drets i que asseguri una intervenció plenament respectuosa amb l’interès de l’infant que garanteixi l’efectivitat del dret a la protecció davant la violència.

El Síndic va posar de manifest que no hi ha un coneixement prou precís sobre la prevalença real de la victimització sexual infantil.

També va constatar que la lluita contra l’abús sexual ha d’implicar no només l’administració competent en matèria d’infància, sinó totes les institucions i entitats públiques i privades amb funcions relacionades amb infants i adolescents. Tanmateix, si bé a les administracions públiques i també institucions privades s’han produït avenços, el Síndic considera que hi ha una percepció insuficient que es tracta d’un afer que concerneix totes i cadascuna de les administracions amb competències relacionades amb la infància i els seus agents, és a dir, que és un afer de tots.

Retour