La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic i el Departament d'Educació constitueixen la Comissió de Seguiment del Pacte contra la segregació escolar

06/05/2019

El síndic, Rafael Ribó, i el conseller d’Educació, Josep Bargalló, presideixen la primera trobada formal dels agents de la comunitat educativa que faran el monitoratge del desplegament del Pacte

El síndic planteja convocar una comissió de seguiment també amb els ajuntaments

El Síndic de Greuges de Catalunya ha acollit aquest dilluns, 6 de maig, a la seu de la institució la reunió constituent de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la segregació escolar, de la qual formen part els diversos agents de la comunitat educativa que han signat l’acord. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, i el síndic, Rafael Ribó, han presidit aquesta primera trobada formal en què s’ha constituït l’esmentada comissió i a la qual ha assistit una trentena de persones en qualitat de representants de les diverses entitats que la integren.

D’acord amb el calendari previst, en el marc de la reunió s’ha acordat el reglament de funcionament de la comissió de seguiment, i també la constitució de la comissió d'estudi règim d'admissió, que ha de plantejar propostes per al nou decret d'admissió d'alumnat, i la constitució de la comissió sobre l'estudi del cost de la plaça escolar.

A més, la Comissió de Seguiment ha determinat les mesures que s'han de desenvolupar en els propers sis mesos, abans de la propera reunió. Les mesures més significatives són:

– Treballs per a l'elaboració d'una proposta de nou decret d'admissió d'alumnat.

– Disseny d'un protocol efectiu per a l'aprofitament de la reserva de places com a mesura d'escolarització equilibrada d'alumnat.

– Disseny del model d'intervenció dels dispositius per al foment de l'escolarització equilibrada d'alumnat en el territori.

– Promoció de pactes locals.

– Elaboració d'un document de bones pràctiques per a la informació que donen els centres en les portes obertes i altres dispositius de comunicació: com evitar discursos competitius, com informar sobre quotes, etc.

– Regulació de la difusió dels resultats dels centres.

– Estudi del cost de la plaça

– Elaboració de directrius sobre el pagament de quotes a centres públics i concertats.

El Pacte contra la segregació escolar, al qual s’han adherit més de vint-i-cinc entitats de l'àmbit educatiu i la immensa majoria d'ajuntaments de més de 10.000 habitants, es va signar el passat 18 de març de 2019 en un acte celebrat al Parlament de Catalunya.

En el marc del Pacte, el Síndic, que n’ha estat l’impulsor, s’ha compromès a coordinar-ne el seguiment conjuntament amb el Departament d’Educació. En aquest sentit, mentre el Pacte estigui vigent, en farà un informe bianual de balanç que es presentarà al Parlament de Catalunya.

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar, tant com es pugui, durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims tres anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats. Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació, d’acord amb el que estableix la LEC.

Alguns dels àmbits d’actuació són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió, les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada, o les campanyes de sensibilització sobre la qualitat del Servei d’Educació de Catalunya.

Retour