La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic compareix al Parlament per debatre els informes sobre els atemptats del 17-A i sobre l’activitat del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT)

17/06/2019

De l’informe sobre els atemptats del 17-A ha recomanat a les administracions que fomentin un discurs d’integració i de prevenció de conductes racistes i de discriminació, i també aconseguir la presència dels Mossos d’Esquadra a l’Europol

De l’informe de l’MCPT 2018 ha destacat la necessitat de revisar la Instrucció sobre la immobilització i contenció mecànica, ajustar les instruccions de les pistoles Taser, i la seva preocupació per la major ocupació dels centres de justícia juvenil

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’adjunt general, Jaume Saura, han comparegut aquest dilluns, 17 de juny, davant la Comissió del Síndic del Parlament de Catalunya per debatre els informes Prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya i Informe del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura 2018, que ja havien estat lliurats a la cambra el novembre del 2017 i el desembre del 2018, respectivament.

En la línia de l’informe Prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya, que també va ser debatut en la Comissió Parlamentària d’Investigació dels Atemptats (sessió del 24 de juliol de 2018), el Síndic ha recomanat a les administracions, amb caràcter general, que fomentin un discurs d’integració i de prevenció de conductes racistes, de discriminació, d’enaltiment de la violència i de l’odi, posant un èmfasi especial en la població jove que està immersa en un procés de recerca d’identitat, i també parant atenció en alguns processos d’integració i de socialització vinculats a la identitat basada en la religió i les dificultats vinculades als processos migratoris. 

 

Quant a les explicacions donades en relació amb els atemptats, el Síndic continua insistint en la manca d’informació institucional que ha tingut la ciutadania. Els poders públics, cadascun des del seu nivell de responsabilitat, i sobretot el Govern de l’Estat i les Corts Generals, haurien d’haver abordat el tema públicament amb celeritat i transparència institucional. Si bé és cert que al Parlament de Catalunya es va crear la Comissió d’Investigació l’abril del 2018, al Congrés dels Diputats es va tractar el tema en el marc del Comissió de Despeses Reservades i, per tant, no ha estat accessible per a la ciutadania.

El Síndic també continua reclamant una investigació exhaustiva i transparent sobre la condició, o no, Abdelbaki Es Satty com a confident policial i si això va afectar d’alguna manera la coordinació entre cossos. Finalment, demana que es faci possible de manera immediata la presència del Cos dels Mossos d’Esquadra, amb la consideració d’autoritat competent, dins l’Europol i la resta d’organismes de coordinació i d’intercanvi d’informació a escala internacional. Si bé és cert que s’han fet passos en aquest sentit, aquesta demanda encara no s’ha assolit.

Sobre l’Informe del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 2018, el Síndic ha assenyalat que es van visitar 45 centres de privació de llibertat, una xifra molt similar a la dels anys anteriors. Pel que fa als centres penitenciaris, el Síndic ha insistit que cal una revisió en profunditat de la Instrucció sobre immobilitzacions i contenció mecànica vigent que tendeixi a una política de contenció zero, i que es potenciïn protocols de prevenció generals i específics. En aquest context, la contenció mecànica hauria de ser una mesura exclusivament sanitària pels riscos que comporta per a la salut de les persones i, en cas que s’arribi a produir, ha de tenir una durada mínima, limitada a l’estat d’alteració de la persona immobilitzada, i ha d’estar exclusivament supervisada pels serveis sanitaris. L’altra recomanació que el Síndic fa temps que assenyala és que caldria revisar de manera urgent i a la baixa els imports de tots els productes que es comercialitzen als economats dels centres penitenciaris.

En relació amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, el Síndic ha destacat la necessitat d’ajustar les instruccions d’ús de les pistoles Taser, en el sentit de prohibir-ne l’ús en infants i adolescents menors de 18 anys i de garantir que en tots els casos hi hagi registre audiovisual de la utilització. Quant al dret a l’assistència sanitària durant la detenció, ha remarcat la necessitat que la visita mèdica es faci en privat.

En relació amb les policies locals, continua reclamant que totes les àrees de custodia de la policia local que no compleixin les condicions materials de detenció siguin immediatament clausurades. També ha destacat la necessitat que els departaments de Justícia i Interior de la Generalitat facin un recordatori als responsables de les comissaries de policia i dels centres penitenciaris sobre els drets que assisteixen les persones estrangeres en relació amb la comunicació amb els seus consolats perquè no sempre s’informa adequadament d’aquests drets.

Pel que fa als centres de justícia juvenil, se’n detecta una major ocupació i el Síndic expressa la seva preocupació per com aquesta circumstància pot afectar la tasca educativa que s’acompleix en aquests centres, ja que sovint pot comportar un canvi en la dinàmica educativa i de reinserció cap una intervenció més disciplinària.

El Síndic també ha posat en coneixement de la Comissió que en algun cas concret es fa una intervenció incompatible amb els drets dels infants, com ara el dret a la intimitat i dignitat, i el dret al manteniment del vincle i les relacions amb els seus familiars. També són inadequades la pràctica de contencions i les sancions i mesures correctores, moltes de les quals no ofereixen les garanties necessàries.

Retour