La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic proposa a la Comissió d’Interior del Parlament un pacte per dotar suficientment el Cos de Bombers i el Sistema d’Emergències de Catalunya

18/09/2019

Proposa un pacte a partir de la participació del Govern de la Generalitat, dels grups parlamentaris, de les associacions municipalistes i de l’Ajuntament de Barcelona, dels sindicats i les associacions representatives dels bombers professionals i voluntaris, del personal de suport i de la resta de cossos implicats, en el qual el mateix Síndic podria col·laborar

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’adjunt general, Jaume Saura, han comparegut aquest dimecres, 18 de setembre, davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per debatre l’informe El Cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències de Catalunya, que ja va ser lliurat a la cambra el passat mes de maig.

L’informe estableix les bases per redefinir l’estructura d’un nou sistema d’emergències a Catalunya i és el resultat de l’anàlisi en profunditat de la situació del Cos de Bombers de la Generalitat, amb el qual ha mantingut diverses reunions, i d’altres agents implicats en els serveis d‘emergència, com ara els agents rurals.

La situació que descriu l’informe exigeix que totes les parts implicades en els serveis d’emergències treballin conjuntament per assolir un pacte de país que permeti sortir de la situació actual. Aquest pacte hauria de tenir dues parts: una primera, que cal adoptar de manera urgent, que permetés adoptar les mesures econòmiques necessàries per dotar el Cos de Bombers dels recursos de tot tipus que necessita.

Una segona part del pla, més a llarg termini, té per objectiu la redefinició de la mateixa estructura del Cos de Bombers de Catalunya, professional i voluntari, i més enllà de tots els serveis d’emergències. Aquest segon acord s’hauria de traduir en mesures econòmiques a mitjà termini i amb modificacions legals.

El pacte de país s’ha de conformar a partir de la participació del Govern de la Generalitat, dels grups parlamentaris, de les associacions municipalistes i l’Ajuntament de Barcelona, dels sindicats i les associacions representatives dels bombers professionals i voluntaris, del personal de suport i de la resta de cossos implicats. En cas que es consideri necessari, el mateix Síndic hi podria col·laborar.

Del conjunt de recomanacions que conté l’informe, el Síndic n’ha destacat les següents:

  • Cal un pla de xoc de manera urgent: calen mesures immediates per dotar el Cos de Bombers dels recursos humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen. La Generalitat ha d’arbitrar de manera urgent recursos econòmics per fer-hi front.
  • Cal implementar les mesures previstes al Projecte bombers 2025, una bona part de les quals ja formaven part del Pla estratègic 2017-2022. El Projecte pot quedar en res, tal com va passar amb el Pla estratègic, si no va acompanyat de la dotació econòmica necessària.
  • Cal renovar el marc legal i substituir la Llei de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 1994 i la Llei de Protecció civil de 1997 per un nou text legal més actualitzat.
  • Cal que la contribució especial derivada de la Llei de 1994, que ha d’abonar UNESPA, es destini en la seva totalitat, amb caràcter finalista, a la millora de les inversions en el Cos de Bombers.
  • Cal revisar el paper dels bombers voluntaris, atendre les demandes que siguin compatibles amb el servei que presten, dignificar la seva situació, i normalitzar i potenciar el funcionament del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya.
  • Cal reformular el sistema català d’emergències, analitzant el paper de tots i cadascun dels seus components. Cal que el pacte de país proposat inclogui un estudi sobre tots els agents que poden intervenir en una emergència (cossos de bombers professionals i voluntaris, cossos policials, sistema de trucades 112, agents rurals, protecció civil, SEM, Creu Roja, etc.), una redefinició de cada cos i una racionalització dels recursos públics que s’hi destinen.
  • Cal analitzar i redefinir els diversos mecanismes de participació ciutadana en el voluntariat d’emergències, amb la idea d’aconseguir una visió coordinada i global de tots aquests mecanismes, i dignificar i aprofitar millor la voluntat de col·laboració de la ciutadania a partir d’una preparació adequada i d’una concreció del paper de cada cos de voluntaris.
  • Cal major presència de la Generalitat en el Mecanisme de Protecció Civil de la UE, que cada cop tindrà més pes en els casos de catàstrofes.

Retour