La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic investiga els incidents ocorreguts al servei ferroviari

31/10/2019

Ha demanat informació detallada sobre els fets, sobre l'afectació de línies de tren i sobre les mesures empreses

També ha preguntat si l'Administració ha coordinat algun tipus d'operatiu amb la companyia operadora (RENFE) per estar amatent als possibles incidents i procurar respostes ràpides per evitar afectacions del servei

El Síndic apel·la a exercir el dret de protesta de forma pacífica 

El Síndic de Greuges ha obert una investigació, la qual no pressuposa que l'Administració o administracions investigades hagin comès irregularitats, per supervisar els incidents ocorreguts recentment en diversos punts de la línia fèrria de Catalunya i les mesures empreses. Així, el Síndic ha sol·licitat informació al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i al Departament d'Interior sobre els fets, l'afectació en línies de tren i les mesures que s'estan adoptant sobre aquesta qüestió.

En concret, ha demanat informació detallada sobre el temps que s'ha hagut d'interrompre el servei, amb el consegüent perjudici per a les persones usuàries, i si s'ha ofert transport alternatiu per suplir la manca de servei ferroviari. A més, el Síndic s'ha interessat per si s'han pogut identificar les causes i les persones que presumptament han comès actes que afecten el servei ferroviari i, en cas afirmatiu, ha preguntat si els fets s'han posat en coneixement de l'autoritat judicial.

Sobre la intervenció específica en temes de seguretat, per garantir-la a les persones usuàries del servei i persones treballadores del servei públic ferroviari, el Síndic ha demanat si l'Administració s'ha coordinat algun tipus d'operatiu amb la companyia operadora (RENFE), per estar amatent als possibles incidents i procurar respostes ràpides perquè el servei no es vegi afectat.

Finalment, el Síndic ha sol·licitat detalls sobre l'actuació dels agents de seguretat privada contractats per l'empresa operadora, per saber també l'abast de les seves actuacions, i també si han fet alguna altra actuació encaminada a prevenir aquestes situacions.

El Síndic reitera que l'exercici dels drets fonamentals (expressió, reunió i manifestació) s'ha de fer de forma pacífica, sense afectar els drets bàsics de convivència. 

Retour