La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El president del Parlament i el síndic reclamen el tancament definitiu dels CIE i denuncien la denegació d’accés

19/06/2020

En una compareixença conjunta Roger Torrent i Rafael Ribó han fixat el posicionament institucional
 
Cal establir mecanismes legals que facin innecessari l’internament previ davant l’eventual expulsió de persones estrangeres en situació irregular
 
Proposen que es defineixen polítiques migratòries i d’acollida més adequades a les necessitats actuals i als drets de les persones

Opacitat informativa, condicions materials i assistencials inadequades, queixes per maltractaments i presència de menors han estat els principals greuges detectats al CIE

El president del Parlament i el síndic de greuges de Catalunya han comparegut aquest matí davant el CIE de la Zona Franca, on han presentat un manifest conjunt per reclamar-ne un cop més el tancament i denunciar la denegació de l’accés al Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, per part del Ministeri d’Interior, als diputats i diputades del Parlament, que obeïen el mandat de la moció 158/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels centres d’internament per a estrangers, aprovada pel ple de la cambra el 5 de març de 2020. La moció també acordava el compromís de crear una comissió d’estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat a Catalunya.

L’abril de 2012 el Síndic i el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura van rebre la negativa, per part de la delegada del Govern espanyol i de la Comissaria General d’Estrangeria, a la visita que es volia fer en el marc de les funcions de prevenció de la tortura. A banda de l’opacitat informativa detectada i de les condicions materials i assistencials inadequades, les queixes per maltractaments han estat freqüents i darrerament s’ha pogut constatar la presència de persones menors d’edat. En els darrers anys, el Síndic ha obert vint actuacions d’ofici i dotze queixes arran d’informacions rebudes relatives a la situació de persones internades al CIE de la Zona Franca. Aquestes actuacions inclouen almenys dues defuncions, diverses queixes relatives a altres maltractaments i dues vagues de fam.

En compliment de la Llei orgànica 2/2009, però amb quatre anys de retard, el Govern espanyol va aprovar el Reglament sobre els CIE per mitjà de Reial decret 162/2014. Malgrat que introdueixi novetats positives, resulta criticable que mantingui el caràcter policial dels centres, amb personal funcionari que duu armes de foc; que no inclogui cap garantia sobre l’ús de la força, les mesures de contenció o les cel·les d’aïllament, i que deixi sense cap concreció qüestions com ara l’organització de les visites, les trucades telefòniques o el temps mínim per avisar d’una expulsió. En conseqüència, la situació fa palès que els drets de les persones internades al CIE són notablement inferiors a aquells de què gaudeixen els interns de centres penitenciaris.

El juliol de 2015 el Parlament de Catalunya va instar el Govern espanyol a iniciar “en el més breu termini possible un procés que condueixi al tancament progressiu dels centres d’internament d’estrangers”. Més recentment, el 5 de març de 2020 el Parlament ha reiterat aquesta sol·licitud en el marc de la moció 158/XII, particularment pel que fa al CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Per tot això, el síndic de greuges de Catalunya i el president del Parlament reivindiquen que els centres d’internament d’estrangers són establiments que, de manera estructural, vulneren drets fonamentals i, en conseqüència, manifesten:

  • Que es tanqui definitivament el CIE de la Zona Franca de Barcelona.
  • Que es tanquin progressivament els centres d’internament d’estrangers de la resta de l’Estat.
  • Que es facin les reformes legals oportunes per impedir que les mesures de control migratori puguin comportar privacions de llibertat exclusivament per raons de situació d’irregularitat administrativa.
  • Que es defineixin polítiques migratòries i d’acollida més adequades a les  necessitats actuals i als drets de les persones.

Retour