La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic alerta al Parlament de les mancances en matèria d'emergència nuclear

31/07/2020

Durant la compareixença posa en relleu la necessitat de consolidar acords i convenis Generalitat-Estat sobre aquesta matèria
 
Estableix com a prioritàries les millores de la cobertura de mòbil, de l’estat de les carreteres i de la línia fèrria
 
És urgent actualitzar el PENTA per adaptar-lo a les recents directives europees, que incorporen nous aspectes després de l’incident de Fukushima


El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, compareix aquest divendres, 31 de juliol, al Parlament per videoconferència, per explicar el seguiment i la valoració de l’Informe sobre Deficiències en matèria de seguretat nuclear a la Comissió d’Interior, vuit mesos després d’haver-se publicat. 

L’informe té per objecte analitzar els dèficits en matèria de la seguretat al voltant dels centres nuclears de Vandellòs i Ascó i elaborar una recopilació de totes les demandes del territori i les recomanacions corresponents. Així mateix, incorpora la proposta d’establir un òrgan permanent de coordinació entre aquests municipis, les administracions de l’Estat i de la Generalitat i l’empresa explotadora, i recomana una actualització del Pla d’emergència nuclear a Tarragona (aprovat el 2009) per adaptar-lo a les noves directives europees, que incorporen els aspectes apresos de l’accident de Fukushima. 

Pel que fa a les infraestructures, estableix com a prioritària la millora tant pel que fa a la cobertura de mòbil, com a l’estat de les carreteres i de la línia fèrria. A més, urgia revisar tot el sistema de subvencions, pel que fa als beneficiaris, la dotació i la diferenciació per zones, el procediment de concessió i el caràcter. La realització de simulacres amb la població i un increment de la informació i la capacitació ciutadana també s’inclouen en les recomanacions.

En l’àmbit normatiu, i des que es va presentar l’informe el novembre del 2019, cal destacar l'aprovació per part del Govern de l’Estat del Reial decret 586/2020, de 23 de juny, relatiu a la informació obligatòria en cas d’emergència nuclear o radiològica, tot i que els plans d’emergència, tant el PENTA com el dels municipis, no s'han vist modificats.

Retour