La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic estudia d’ofici les immatriculacions de l’Església

20/08/2020

El procediment extraordinari d'immatriculació registral permetia inscriure la propietat d'immobles amb una certificació de la mateixa Església

Es farà un seguiment de les actuacions portades a terme pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Ambdós governs, Estat i Generalitat, tenen pendent l’elaboració d’un estudi específic

El Síndic ha obert una actuació d'ofici, que dona continuïtat a les actuacions iniciades prèviament a partir de queixes de la ciutadania, per fer el seguiment de les actuacions portades a terme pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb relació a les inscripcions de l’Església fetes amb el procediment extraordinari d'immatriculació registral.

En el marc de la legislació vigent fins fa pocs anys, l’Església catòlica va inscriure al seu favor al Registre de la Propietat finques, terrenys i edificacions, mitjançant un procediment extraordinari i excepcional d'immatriculació registral, que permetia inscriure la propietat d'immobles amb una certificació de titularitat emesa per càrrec o autoritat de la mateixa Església.

El Departament de Justícia va fer públiques el mes de juliol passat dades sobre les immatriculacions a favor de l’Església catòlica fetes amb aquest procediment excepcional a Catalunya. Més enllà de les dades publicades, el Síndic ha tornat a demanar recentment al Departament informació específicament sobre l'estudi d’immatriculacions que ha d'elaborar en compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya 491/XII, de 4 de juliol de 2019, i sobre altres actuacions que hagi portat a terme amb relació a aquesta qüestió.

En concret, la Resolució del Parlament de Catalunya constata que el Govern de l’Estat no ha complert el que estableix la proposició no de llei aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats el 4 d’abril de 2017 (exp. núm. 161/001437), que demanava l’elaboració, en el termini improrrogable de sis mesos, d’un estudi sobre els béns immatriculats en favor de l’Església catòlica des del 1998, i la revisió de les immatriculacions fetes sense l’existència d’un títol material i previ que justifiqués la titularitat del dret real corresponent. Entre d’altres, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat l’elaboració urgent de l’estudi establert per la proposició no de llei, i la tramesa d’aquest estudi a la Generalitat, pel que fa als immobles situats en el territori de Catalunya, i a reclamar-li, així mateix, el compliment íntegre de la dita proposició no de llei.

Retour