La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic estudia l’encariment de la facturació de l’aigua arran de les queixes rebudes

02/09/2020

La impossibilitat de fer la lectura real en alguns comptadors durant l’estat d’alarma ha portat a calcular les factures amb valors de consum estimats

En regularitzar les factures després del confinament, alguns usuaris han experimentat increments en saltar de tram

El Síndic ja va recomanar que calia excloure de les factures de l'aigua tots els conceptes que no estiguessin relacionats amb el cicle de l'aigua, com ara la taxa del servei de recollida d'escombraries a Barcelona

El darrer mes el Síndic ha rebut nombroses queixes i consultes de persones que exposaven haver patit un increment en el darrer rebut del servei de subministrament d’aigua.

A partir d’una primera anàlisi dels fets, el Síndic ha detectat que durant el període d'estat d'alarma el personal de les entitats subministradores no s’ha desplaçat als immobles a llegir els comptadors d'aigua. En conseqüència, les companyies van fer una estimació del consum, que ha estat deduït en la següent factura emesa per la companyia una vegada obtinguda la lectura real del comptador.

Tanmateix, l'estimació del consum que es va aplicar en la majoria de casos no es va adaptar a la situació real del consum. Quan en la factura posterior s'ha regularitzat el consum, la conseqüència ha estat un increment en el volum de metres cúbics facturats. I aquest fet ha comportat un increment en l'import a pagar en concepte de la factura de l'aigua amb l'agreujant que les tarifes que s'apliquen, en la majoria de municipis catalans, són progressives atenent al consum que es fa. En conseqüència, en alguns casos pot ser que en el moment de regularitzar la situació s'hagi saltat al tram següent i, per tant, s'apliqui una tarifa més elevada per aquells metres cúbics. 

De l’anàlisi fet fins ara, al Síndic no li consta que les entitats subministradores, d'ofici, hagin informat les persones de la possibilitat de sol·licitar la modificació de les factures d'aigua corresponents als períodes de facturació que comprenia l'estat d'alarma i el següent període, en què es va fer la lectura real, de manera que s'assigni la part proporcional del consum real registrat segons els dies de consum de cada període.

A més, cal tenir en compte també que durant el període de l'estat d'alarma és probable que l'ús de l'aigua en alguns habitatges s'hagi vist incrementat, i al Síndic tampoc li consta que s'hagi valorat aplicar alguna mesura d'ampliació de trams de consum per pal·liar els efectes de l'increment de l'ús de l'aigua. 

Per tot això, el Síndic s’ha adreçat a les entitats subministradores per demanar informació sobre quines dades han tingut en compte a l’hora de calcular el consum estimat, quines actuacions s’estan duent a terme per esmenar les factures emeses amb increments com a conseqüència de regularitzacions de consum, i si s’ha valorat proposar l’ampliació de trams de consum durant el període de confinament. Paral·lelament, també s’ha demanat informació sobre la previsió de renovació del parc d’aparells de mesura i el percentatge de comptadors digitals a Catalunya. 

En el cas concret de Barcelona, l’increment en la factura de l’aigua s’ha vist doblement afectat perquè ha coincidit amb la incorporació d’una nova taxa de recollida de residus creada per l’Ajuntament, estrenada ara fa unes setmanes. El Síndic està estudiant les raons de la inclusió de la taxa a la factura de l'aigua, en el marc de la memòria justificativa aprovada el 28 de febrer. Val a dir que en l'Informe sobre el dret als subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) de desembre de 2014 el Síndic va recollir que calia excloure de les factures de l'aigua tots els conceptes que no estiguessin relacionats amb el cicle de l'aigua, com ara la taxa del servei de recollida d'escombraries. Aquesta nova taxa, que també ha estat objecte de queixes al Síndic, s’ha començat a estudiar en el marc d’una actuació d’ofici.

Retour