La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic estudia l’estratègia de vacunació a Catalunya

10/02/2021

L’estratègia de vacunació s’ha vist afectada per diversos entrebancs que han obligat a modificar-la

El Departament de Salut ha d’informar-lo, entre d’altres, sobre el sistema de control per assegurar-ne el correcte funcionament i les accions iniciades per superar deficiències i possibles irregularitats

L’objectiu de la vacunació és prevenir la malaltia i disminuir-ne la gravetat i la mortalitat, a més de reduir l'impacte de la pandèmia sobre el sistema assistencial i l'economia, tot protegint especialment els grups amb major vulnerabilitat. D'aquí la importància que la vacunació avanci a bon ritme per poder tenir vacunat un percentatge important de la població al més aviat possible i poder recuperar com més aviat millor una certa normalitat.

Tanmateix, han estat diversos, i de diversa índole, els entrebancs amb què ha topat l'estratègia de vacunació prevista i això ha obligat a modificar en diverses ocasions el pla de vacunació previst arreu d’Europa i també a Catalunya. Per tot això, el Síndic ha obert una actuació d’ofici.

En el marc d’aquesta actuació d’ofici, el Síndic s’ha adreçat al Departament de Salut per obtenir informació sobre l'afectació que les diverses circumstàncies i problemàtiques que s’estan produint poden tenir en l'estratègia de vacunació, i també les possibles mesures que s’han pres en relació amb aquestes circumstàncies. En aquest sentit, el Síndic demana informació concreta sobre:

  • El subministrament inicialment previst i l'actual, i també la seva adequació al pla de vacunació.
  • La prioritat establerta entre els diferents grups de població i, si s’escau, el termini temporal previst per completar la vacunació de cadascun.
  • El seguiment que es fa dels possibles efectes de la vacuna un cop administrada.
  • El sistema de control per assegurar que els destinataris de la vacunació són les persones del grup acordat, i també les accions iniciades en els casos en què s'ha detectat que s'ha administrat la vacuna a persones alienes al grup destinatari.
  • El pla de reserva previst i l'afectació que hi han tingut els problemes de subministraments.
  • El personal destinat a cobrir l’estratègia de vacunació.

Així mateix, des que es va iniciar la vacunació a Catalunya, també han aparegut algunes notícies sobre la vacunació de persones alienes al grup que s'ha establert com a prioritari. Aquest fet ha motivat crítiques des de diversos sectors de la societat, i s’ha afegit a la investigació en el marc de l’actuació d'ofici del Síndic després de rebre una queixa concreta per la vacunació d’un càrrec electe a Catalunya.

En el context d’aquesta actuació d’ofici, i amb l’objectiu d’obtenir informació de primera mà sobre la planificació prevista, el síndic i l’equip de l’àrea de salut de la institució s’han reunit amb la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, i la cap de Secció de Prevenció de Malalties Infeccioses, Montserrat Martínez Marcos.

Retour