La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

El Síndic demana que es publiquin sense més demora les notes pendents i un calendari de previsió del procés de selecció de funcionaris del cos superior de la Generalitat

18/05/2022

La publicació definitiva de la llista d’admesos i exclosos va trigar 16 mesos des de la llista provisional

Els primers exàmens es van fer a principis de desembre de 2021, però en data d’avui no se n’han publicat les notes

No hi ha cap previsió sobre la data de la resta de proves

El Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut més d’una vintena de queixes d’aspirants que participen en la convocatòria del procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1), de la Generalitat de Catalunya (Convocatòria 242). Les persones afectades manifesten una situació de cansament, desmotivació i desmoralització davant la manca d’informació i l’allargament del procés selectiu, que va sortir convocat el novembre de 2019.

La publicació en el DOGC de la llista provisional de persones admeses i excloses va tenir lloc el 30 de juny de 2020 (la resolució és de 23 de juny), però la publicació de la llista definitiva i de la data de celebració de la primera prova no es va produir fins 16 mesos després, el 8 de novembre de 2021. El Síndic comprèn les afectacions de la pandèmia de la covid en el compliment dels terminis, però al seu parer, la pandèmia no pot emparar l’alentiment de més de 16 mesos ni la manca de cap tipus de nota informativa per mantenir els aspirants al corrent de l’estat de la tramitació de la convocatòria.

Finalment, les primeres proves per als aspirants de la primera crida van tenir lloc l’11 de desembre de 2021, mentre que els exàmens per als aspirants de la segona crida —embarassades o afectats per covid en la primera data— no van tenir lloc fins al 18 de febrer de 2022, més de dos mesos després. En aquest temps, el Síndic ha comprovat que tampoc no hi ha hagut cap nota informativa de l’òrgan convocant.

Aquesta primera prova consta de tres exercicis, dos dels quals són eliminatoris. Tanmateix, a data d’avui encara no se n’han publicat els resultats i, per tant, els aspirants desconeixen si han superat aquesta part o no i, en conseqüència, han de seguir estudiant. En aquest punt, pel Síndic és indiscutible que no hi ha justificació plausible per no haver publicat aquests resultats o un calendari aproximat de la resta de les proves del procés .

En darrer lloc, el Síndic també destaca l’absència dels principis de transparència, agilitat i bona administració durant aquest procés selectiu. I és que la pandèmia ha ocasionat canvis en el calendari prefixat, uns canvis de prou entitat perquè s’hagués generat un flux d’informació constant a la pàgina web de la convocatòria, amb la fixació d’un calendari aproximat de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, i de l’inici de cada una de les proves. A més, a criteri del Síndic, també s’han desvirtuat els principis d’eficàcia i d’eficiència que han de regir l’actuació de les administracions.

Per concloure, el Síndic també destaca que l’Administració no pot desmerèixer la situació en què es troben els aspirants i el cost econòmic, moral i personal que els causa aquesta incertesa i inseguretat jurídica. Econòmic, per a tots aquells que assisteixen als cursos de preparació de l'oposició, i que hi han seguir assistint i finançant-los, a falta de publicació de les notes dels exercicis eliminatoris de la primera prova. Moral i personal, perquè si bé tota participació en un procés selectiu comporta haver de mantenir l'atenció i la dedicació d'un espai de temps personal a la preparació, el que no és admissible és el desgast que ocasiona una incertesa sostinguda en el temps, que es converteix en indefinida per la manca de planificació de l'òrgan convocant.

Per tot això, el Síndic demana al Departament de Presidència que publiqui sense demora els resultats pendents, corresponents a la primera prova del procés selectiu, i que fixi i publiqui la data de la segona prova.

També demana que, tan aviat com s'hagi celebrat la segona prova, estableixi i faci públic un calendari orientatiu de la publicació estimada dels resultats i de la data prevista per a la celebració de la tercera prova i de totes les actuacions pendents fins al nomenament dels funcionaris.

Retour