La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Actualités

La síndica demana més acompanyament a les persones en la digitalització progressiva de l’Administració pública

14/09/2023

Cal mantenir l’atenció presencial i reforçar l’acompanyament digital de les persones físiques que voluntàriament vulguin relacionar-se amb l’Administració per canals electrònics, i també de les persones jurídiques que han d’optar obligatòriament per aquesta via

La síndica ha demanat a totes les administracions públiques que la cita prèvia deixi de ser un requisit obligatori per accedir a les seves oficines d’atenció ciutadana i registre, perquè obstaculitza l’accés dels col·lectius vulnerables als serveis

La futura llei catalana de procediment administratiu i règim jurídic és una oportunitat per garantir una administració digital inclusiva i regular el sistema de cita prèvia

L’octubre de 2022 la síndica va demanar a totes les administracions que la cita prèvia deixés de ser un requisit obligatori per accedir a les seves oficines d’atenció ciutadana i registre, rebre informació o registrar documentació. La institució del Síndic de Greuges defensa que la cita prèvia és un bon instrument per ordenar l’atenció a les persones, però en cap cas ha de ser un com un pas previ imprescindible per ser atès presencialment a les oficines d’atenció ciutadana i al registre, ja que a la pràctica aquesta obligatorietat impedeix o dificulta l’accés a l’atenció i als serveis públics de bona part de la població, especialment la gent gran o els col·lectius vulnerables. Així mateix, la via electrònica no pot ser l’únic canal per obtenir una cita prèvia per accedir a les oficines d’atenció ciutadana.

La institució ha fet un seguiment de l’acceptació que han tingut aquestes recomanacions en les administracions catalanes. De les respostes obtingudes de les administracions, se’n desprèn que són poques les que segueixen considerant la cita prèvia un requisit imprescindible per accedir-hi. En aquesta línia, és especialment rellevant que tant l’Ajuntament de Barcelona com la Generalitat l’hagin eliminat, atès que són les dues administracions que atenen més persones. La institució segueix recollint informació per conèixer amb exactitud quines administracions encara la utilitzen, per adreçar-s’hi de nou i reiterar-los la necessitat d’eliminar l’obligatorietat d’aquest tràmit.

Pel que fa a la digitalització progressiva de l’Administració, la síndica veu imprescindible que vagi acompanyada d’instruments d’assistència i suport a la ciutadania. En aquest punt, recorda que les persones i els col·lectius que no estan obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics tenen dret a fer els tràmits de manera presencial. I respecte dels col·lectius obligats a relacionar-s’hi electrònicament, demana a les administracions que revisin periòdicament que disposen dels recursos i els coneixements per fer-ho.

En aquest context, la síndica considera que l’avantprojecte de llei de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques catalanes, que actualment està en tramitació, pot ser una bona oportunitat per reforçar una administració digital més inclusiva, que reforci l’atenció presencial i garanteixi l’acompanyament a les persones en la tramitació digital, i que, alhora, també vagi un pas més enllà i incorpori una regulació específica del sistema de la cita prèvia, que especifiqui que en cap cas pot ser un requisit obligatori.  

Retour