La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Transports


El dret a la mobilitat i la consideració dels transports com a servei bàsic d’acord amb el Codi de consum de Catalunya són els dos aspectes clau que el Síndic té presents a l’hora d’atendre les queixes que rep en aquest àmbit. Alhora, no es pot ignorar que el legislador ha establert en la Llei 9/2003, de la mobilitat, que el foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu és un principi inspirador de les actuacions de les administracions públiques.

1. Síntesi de les recomanacions emeses pel Síndic

Trens, metro, tramvia

L’octubre de 2016, el Síndic va presentar al Parlament l’Informe sobre els drets de les persones usuàries en els serveis ferroviaris a Catalunya, que recull 75 recomanacions a les administracions públiques per millorar els serveis ferroviaris. L’informe planteja, a grans trets, 1) la necessitat de concentrar en la Generalitat la gestió del servei i de les infraestructures ferroviàries afectades, 2) la necessitat d’una inversió urgent en estacions, vies i instal·lacions que permeti resoldre els dèficits i les limitacions de velocitat actuals, 3) l’efectivitat del dret a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, 4) informació acurada i precisa sobre el servei i les incidències, 5 ) l’exigència del dret a la compensació de les persones usuàries quan el viatge es veu interromput o dilatat, i 6) la necessitat d’homogeneïtzar les tarifes socials.

També ha reclamat més esforços i contundència per part del Govern català i ha analitzat la manca d’inversions en la xarxa ferroviària catalana, especialment en les línies R3, R12, R15 i R16, que són les que requereixen mesures d’intervenció especialment intenses.

També ha estudiat les afectacions a les persones usuàries de diverses obres en el servei de Rodalies a les línies R1, R3 i R4 durant el segon semestre de 2020. Des de l’abril de 2020 s'ha suspès el servei ferroviari entre Ripoll i Puigcerdà de la línia R3 de Rodalies de Catalunya, i s'ha implementat un servei alternatiu per carretera i diverses persones han manifestat la seva preocupació per aquesta suspensió del servei i per les molèsties que els ocasiona en el seu dia a dia.

Títols de transport i la T-Mobilitat

El retard en la implementació de la T-Mobilitat, el nou títol de transport integrat de Catalunya, malgrat que s’ha començat a implementar durant aquest mes en la corona 1, fa que el Síndic continuï rebent queixes freqüents sobre la manca d'emissió de duplicats de títols de transport en casos de pèrdua i robatori. En aquests casos, el Síndic ha demanat que 1) s’estableixi una moratòria en la decisió de no retornar o efectuar duplicats per títols de transports que requereixin la identificació (DNI), sempre que hi hagi documentació acreditativa que les persones afectades van comprar el títol de transport i que han presentat la denúncia corresponent per robatori, fins que entri en funcionament el nou sistema amb tecnologia electrònica (T-Mobilitat) i 2) que s’efectuï un duplicat de la targeta personalitzada a la persona interessada, sens perjudici de demanar que n’acrediti el pagament.

La manca d’homogeneïtzació de la tarifació social per part dels operadors de transport públic també ha estat una problemàtica molt estudiada pel Síndic. Per aquest motiu, el Síndic ha advertit sovint les administracions públiques implicades que és convenient unificar-ne tant la tipologia com els requisits d’accés per evitar que situacions d’usuaris idèntiques tinguin tractaments diferents en funció del municipi.

Actes i comportaments incívics

El Síndic rep sovint queixes d’actes incívics diversos (no cedir seients a persones amb mobilitat reduïda, fumar en espais d’intercanvi, portar gossos sense morrió o no ubicar les bicicletes als espais habilitats, entre d’altres). En tots els casos, el Síndic recorda a les administracions i a les empreses concessionàries de mantenir una constant inversió en campanyes d’informació, rebuig i denúncia davant actuacions i comportaments incívics, i augmentar la presència de personal de seguretat, degudament format i amb eines necessàries per evitar les molèsties que puguin causar aquests comportaments a la resta de viatgers.

COVID-19

Arran de la crisi sanitària de la COVID-19 i el retorn a un escenari de nova normalitat, les empreses que gestionen serveis d’interès general han hagut d’establir nous protocols per garantir la salut i la seguretat de les persones usuàries. No obstant l’anterior, s’ha constatat que no es manté la distància social a les andanes i que alguns combois van massificats.

Quant a la compensació de títols de transport afectats per l'estat d'alarma, el Síndic ha demanat de flexibilitzar la rigidesa del sistema actualment establert, de manera que s’estableixin determinades excepcions que incloguin la possibilitat del reemborsament, com ara per a estudiants o persones que han perdut la feina o estan en ERTO.

Autopistes

El Síndic ha alertat les administracions i les empreses concessionàries que és essencial proporcionar informació acurada i completa sobre l’abast i l’estat del servei de l’autopista abans d’accedir-hi. A partir de les queixes que mostren el seu desacord amb el fet de pagar el peatge en els casos de desviament obligatori de vehicles, el Síndic ha demanat que s’estableixi un protocol que objectivi els supòsits en què es procedent el desviament de trànsit d’una carretera cap una autopista i determinar els casos en què no es cobrarà el peatge als vehicles desviats.

2. Informes i resolucions emeses pel Síndic

Informes monogràfics

2016: Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris de Catalunya

2015: Informe sobre autopistes: aspectes rellevants per als usuaris  

2014: Informe el preu del transport públic

Informes anuals

Informe al Parlament 2020 (pàgina 223)

Informe al Parlament 2019 (pàgina 199)

Informe al Parlament 2018 (pàgina 189)

Informe al Parlament 2016 (pàgina 177)

Informe al Parlament 2015 (pàgina 173)

Informe al Parlament 2014 (pàgina 159)

Notes de premsa

2021: El Síndic recorda la necessitat d'homogeneitzar les tarifes socials i d'emetre duplicats de títols de les targetes personalitzades davant la imminent posada en marxa de la T-Mobilitat

2019: El síndic estudia l’afectació a la mobilitat de les persones a causa del tall de la L1 entre el Clot i Fondo

2019: El Síndic investiga d’ofici els problemes al sistema de Rodalies, que afecten els drets de milers de persones

2018: El Síndic insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a instal·lar un tramvia en el tram actual Port Aventura-l'Hospitalet de l'Infant

2017: Rectificació del comunicat de premsa sobre la concessió dels peatges de les autopistes

2016: El Síndic reuneix administracions, operadores i usuaris per debatre sobre el transport ferroviari

2016: El Síndic obre una actuació d'ofici davant la situació d'inseguretat de l’N-340

2016: El Síndic investiga una nova incidència en la línia de trens de Tortosa

2015: El Síndic alerta de la indefensió dels usuaris d'autopistes i reclama informació fiable i actualitzada de l'estat del trànsit

2015: El Síndic qüestiona la gestió de Renfe i demana explicacions pel col·lapse

2015 : L'ATM implanta recomanacions del Síndic que beneficien els usuaris de títols de transport integrat

2014: El Síndic reuneix administracions, operadores i usuaris per debatre sobre el transport ferroviari

2014: El Síndic recomana que per al 2015 s’adaptin els preus del transport a la realitat social

2013: El Síndic proposa que totes les persones en situació d’atur amb ingressos inferiors al salari mínim tinguin bonificacions tarifàries de transport

2013: El Síndic insta la Generalitat a anul·lar, per congruència i coherència, totes les sancions de #novullpagar

2013: L’ATM i els operadors accepten la proposta del Síndic d’unificar les tarifes socials de transport

2013: El Síndic demana arxivar totes les denúncies de la campanya novullpagar si no hi ha proves que les avalin

3. Altres qüestions

Si desprès d'haver llegit aquesta informació encara teniu dubtes sobre aquest assumpte, podeu contactar amb el Síndic de Greuges de Catalunya a través dels següents canals: 

Correu electrònic: sindic@sindic.cat

Formulari de queixa: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

Presencialment (es recomana sol·licitar cita prèvia per telèfon): Pg. Lluís Companys, 7 (Barcelona)

Tel. gratuït: 900 124 124