La version française de cette page n'étant pas disponible, vous avez été renvoyé à la version catalane

Sisena jornada seguiment

Dia: 3 de març de 2022 

Hora: d'11 a 14 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf


El març de 2019, el Departament d'Educació i el Síndic de Greuges van subscriure el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, conjuntament amb la majoria de municipis de més de 10.000 habitants i dels membres de la comunitat educativa (entitats municipalistes, patronals dels centres concertats, sindicats, federacions d'associacions de famílies d'alumnat i entitats de referència en l'àmbit de l'educació) i de l’arc parlamentari i institucional. Més recentment, s'han adherit al Pacte, també, nombrosos municipis de menys de 10.000 habitants.

En data 3 de març de 2022, d'11.00 h a 14.00 h, tindrà lloc la segona jornada telemàtica de municipis en el marc del Pacte, "L'aplicació de mesures efectives per combatre la segregació escolar a escala municipal", organitzada pel Síndic de Greuges i el Departament d'Educació, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Aquesta jornada està plantejada amb tres objectius fonamentals.

Avaluar el desplegament del Pacte contra la Segregació Escolar. El Pacte conté una sèrie d’instruments de seguiment que tenen per objectiu avaluar-ne i impulsar-ne la implementació. Un d’aquests instruments és l’informe bianual de balanç, que el Síndic de Greuges es va comprometre a elaborar cada dos anys mentre el Pacte estigués vigent, i a presentar amb l’anàlisi de les actuacions desenvolupades i també amb l’actualització de la diagnosi sobre els nivells de segregació escolar del sistema per mitjà d’indicadors qualitatius i quantitatius. A través d’aquest informe, que es presentarà en el marc de la jornada, el Síndic de Greuges dona resposta a aquest compromís.

Analitzar el desplegament del nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, amb les noves mesures que s'hauran de desenvolupar de cara al procés d'admissió corresponent al curs 2022/2023. Aquest decret preveu una participació més activa de les administracions locals en la programació de l'oferta a través de les taules locals de planificació i també en la gestió del procés d'admissió d'alumnat a través de les oficines municipals d'escolarització.

Compartir bones pràctiques en la gestió municipal del procés d'admissió d'alumnat amb efectes positius en la lluita contra la segregació escolar.

En data 28 d'octubre de 2020 va tenir lloc la primera jornada telemàtica "La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar". El resultat d'aquesta jornada va ser la publicació de l'informe El paper dels ajuntaments en la lluita contra la Segregació Escolar, de març de 2021, que podeu consultar en el web del Síndic al següent enllaç

Programa (11 h -14 h) 

11.00 h  Benvinguda

Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació

Rafael Ribó, síndic de greuges e.f.

11.30 h Valoració de la comunitat educativa del desenvolupament del Pacte: entitats municipalistes, representants de titularitats de centres concertats, sindicats, associacions de famílies, etc. 

12.00 h Presentació de l’informe bianual de seguiment del Pacte contra la segregació escolar 

Maria Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets dels infants

Bernat Albaigés, assessor del síndic

12.20 h Presentació de les mesures de desplegament del Decret 11/2021 de cara al curs 2022/2023 i de la seva implicació per als ajuntaments 

Raquel Garcia, directora general de Famílies i Comunitat Educativa del Departament d'Educació

12.40 h Torn obert de preguntes i propostes per part dels ajuntaments sobre el desenvolupament i seguiment del Pacte

13.00 h Bones pràctiques en la gestió del procés d’admissió d’alumnat, amb la participació de responsables de diferents experiències en l'àmbit local (en procés de confirmació dels ponents, actualització properament)

  • Les zones educatives com a unitats de planificació i de gestió del procés d’admissió (Fernando Garcia Ortiz, Inspecció, Departament d'Educació)
  • L'evitació de la sobreoferta a través de la programació de l’oferta (Miquel Àngel Vadell, regidor d'educació de l'Ajuntament de Mataró)
  • La detecció i l'ús de la reserva per a l’escolarització equilibrada d’alumnat (Núria Martín Guillaumes, subdirectora general de la Inspecció d'Eduació; Iñaki Olaortua i Gemma Pérez, Inspecció d'Educació a Terrassa i Teresa Cabanes, de l'Ajuntament de Terrassa)
  • L'acompanyament de l'alumnat amb necessitats educatives específiques al llarg del procés d’admissió (Jaume Mor, cap de secció de Planificació Educativa de l'Ajuntament de Lleida, i Laura Marín, tècnica municipal)
  • La gestió de la matrícula fora de termini (Carme Pallès, cap de secció de planificació i escolarització de l'Ajuntament de Sabadell)
  • El desplegament i el funcionament de les oficines municipals d'escolarització (Carme Meléndez Cuffí, subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat; Mireia Martí i Anna Roura, de l’Ajuntament de Banyoles)
  • La gestió de la informació en el procés d'admissió (Ricard Benito, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Isaac González, professor de la Universitat Oberta de Catalunya)
  • L’acompanyament i l’impuls de la implementació de mesures a escala local (Sheila González, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Els ajuts per a l'escolarització equilibrada d'alumnat (Xavier Bonal, catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Les mesures de protecció i consolidació dels centres amb elevada complexitat (Marcel·lina Bosch, subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa)

14.00 h  Cloenda

Dia: 3 de març de 2022 

Hora: de 11 a 14 hores

Jornada telemàtica

Inscripcions: Enllaç al formulari

Programa de la jornada en pdf