Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Suport a l'Ombudsman de Sèrbia

ANY 2008

Amb data 28 de setembre de 2007, el Síndic i la Missió de l'OSCE a Sèrbia (Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa) van signar un Memoràndum d'Entesa per mitjà del qual es comprometien a portar a terme activitats de suport a l'Ombudsman de Sèrbia, institució creada recentment.

L'ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) va aportar els fons necessaris perquè el Síndic pogués participar en el projecte, el qual va estar co-finançat per la mateixa OSCE.

L'oficina de l'Ombudsman de Sèrbia va començar a ser operativa a final de 2007, per tant, les diverses activitats previstes en el projecte es van dur a terme durant l'any 2008.

Cal destacar que amb aquest projecte conjunt amb la Missió de l'OSCE a Sèrbia el Síndic ha estat la primera institució d'Ombudsman, en l'àmbit internacional, a oferir un suport integral a la institució homòloga sèrbia, tot incloent l'estada d'un expert desplaçat a Sèrbia, l'adjunta al síndic, durant un trimestre.

L'adjunta, en qualitat d'experta, va elaborar un informe detallat sobre el funcionament de la institució sèrbia i va formular propostes per orientar-la i millorar-ne l'eficàcia.

En el marc d'aquest projecte, una delegació encapçalada per l'Ombudsman va visitar al maig de 2008 el Síndic. També es van organitzar quatre conferències de divulgació de la institució a Serbia sobre l'àmbit dels tribunals, la protecció dels drets dels infants, la col·laboració amb els ombudsman municipals i, finalment, els drets de les minories nacionals.

ANY 2009 I ANY 2010

Com a conseqüència del bons resultats aconseguits amb el projecte general de suport a l'Ombudsman de Sèrbia de l'any 2008, les tres parts implicades (el Síndic, la Missió de l'OSCE a Sèrbia i l'Ombudsman de Sèrbia) van decidir aprofundir en aquesta col·laboració.

En conseqüència, el dia 11 de maig de 2009 el Síndic i l'OSCE van signar una altre Memoràndum d'Entesa amb l'objectiu de reforçar dues àrees concretes de la institució sèrbia, la de les persones privades de llibertat i la d'infància.

Els fons del projecte provenen del Síndic, l'OSCE i l'AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament).

El projecte, que està previst que s'executi fins a l'octubre de 2010, preveu visites d'estudi a Catalunya i reunions de treball a Sèrbia amb l'objectiu d'aconseguir els següents resultats concrets:

  • Web especialitzada de l'Ombudsman per a infants i joves
  • Material divulgatiu per a estudiants de primària i secundària
  • Normes internes de procediment per aplicar a la supervisió in situ de llocs on es troben persones privades de llibertat
  • Document estratègic de campanya adreçada a persones privades de llibertat
  • Estratègia general de comunicació