Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Llei d'Infància

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (PDF)

Article 29 El defensor o defensora dels drets dels infants i els adolescents

1. La institució del Síndic de Greuges, si escau, mitjançant la figura de l’adjunt oadjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents, d’acord amb la llei que regula aquesta institució, té la missió de promoure els interessos i els drets dels infants i els adolescents i de vetllar pel ple compliment de les condicionsde llur desenvolupament integral.

2. El síndic o síndica de greuges i l’adjunt o adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents han de presentar anualment a la comissió parlamentària corresponent un informe específic sobre la situació de la infància a Catalunya amb relació als drets establerts per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i la legislació relativa a infància i adolescència.