Eth contengut d'aguesta pagina ei en catalan pr'amor qu'era version en aranés non ei diponibla

Declaració d'activitats

D’acord amb els articles 7, 21 i 86 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, la condició de síndic/a de greuges, adjunt/a al síndic de greuges i personal directiu de la institució és incompatible amb:

a) L’exercici de qualsevol mandat representatiu.

b) El fet de pertànyer a partits polítics, sindicats o associacions empresarials i el fet d’exercir-ne funcions directives.

c)  La condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries o del Tribunal Constitucional.

d) L’exercici de qualsevol càrrec polític o qualsevol funció administrativa en organismes d’àmbit internacional, europeu, estatal, autonòmic o local.

e)  L’exercici de les carreres judicial, fiscal o militar.

f)   Qualsevol activitat professional, mercantil, industrial o laboral.

g)  La prestació de serveis i l’exercici de qualsevol activitat en les administracions, els organismes i les empreses a què fa referència l’article 23 de la Llei.

Cap membre del consell de direcció del Síndic de Greuges de Catalunya compatibilitza el seu lloc de treball a la institució amb cap altra activitat externa o lloc de treball.